Kuruluş Amacı

Yönetim merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükmünce kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bugün itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren beş katılım bankası TKBB’ nin üyesidir.

TKBB’ nin amacı, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde bankacılık düzenlemeleri ile ilke ve kuralları doğrultusunda katılım bankalarının hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.

Yasal Dayanağı ve Hukuki Statüsü

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nu ve 04.10.2001 tarih ve 2001/3138 sayılı Birlik Statüsü’ nün yürürlüğe konulması ile o zamanki adıyla Özel Finans Kurumları Birliği olarak kurulmuştur. Müteakiben 01/11/2005 tarihli 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 28/02/2006 tarih ve 2006/10018 Sayılı Birlik Statüsü ile şimdiki adı olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği ünvanını almıştır.

Kilometre Taşları

1983

83/7506 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Finans Kurumlarına yasal faaliyet izni verilmiştir.

1984

Albaraka Türk Özel Finans Kurumu’na faaliyet izni verilmiştir.

1985

Albaraka Türk Özel Finans Kurumu ve Faisal Finans Kurumu faaliyete başlamıştır

1989

Kuveyt Türk Özel Finans Kurumu kurulmuştur.

1991

Anadolu Özel Finans Kurumu kurulmuştur.

1995

İhlas Finans Kurumu kurulmuştur.

Özel Finans Kurumları Birliği Vakfı kurulmuştur.

1996

Asya Özel Finans Kurumu kurulmuştur.

1999

Özel Finans Kurumları 4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamına dahil edilmiştir.

2000

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur.

2001

İhlas Finans Kurumu’nun faaliyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından durdurulmuş ve bankacılık ruhsatı iptal edilmiştir.

Faisal Finans Kurumu, Family Finansa dönüşmüştür.

Özel Finans Kurumları Birliği kurulmuştur.

2002

Kuveyt Türk ilk yurtdışı şubesini Bahreyn’de hizmete açmıştır.

2003

Özel Finans Kurumları Birliği Vakfı tasfiye edilerek tüm malvarlığı Özel Finans Kurumları Birliği’ne devredilmiştir.

2005

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile sektördeki kuruluşların unvanı “Özel Finans Kurumu” yerine “Katılım Bankası” şeklinde değiştirilmiştir.

 Özel Finans Kurumları Birliği unvanı “Türkiye Katılım Bankaları Birliği” olarak değiştirilirmiştir.

 Anadolu Finans ile Family Finans birleşerek Türkiye Finans olmuştur.

2006

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Statüsü Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

 Bank Asya’nın halka arzı gerçekleştirilmiştir.

2007

Albaraka Türk’ün halka arzı gerçekleştirilmiştir.

2008

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın %60 hissesi Suudi Arabistan kökenli The National Commercial Bank (NCB) tarafından satın alınmıştır.

2011

Kuveyt Türk ilk özel kira sertifikası ihracını gerçekleştirmiştir.

 Borsa İstanbul’da faaliyet göstermek üzere Katılım Endeksi oluşturulmuştur.

2012

Hazine Müsteşarlığı ilk kamu kira sertifikası ihracını gerçekleştirmiştir.

Albaraka Türk ilk yurtdışı şubesini Irak- Erbil’de açmıştır.

2013

Katılım Emeklilik kurulmuştur.

2014

Katılım Endeksine Dayalı Borsa Yatırım Fonu kurulmuştur.

2015

KT Portföy kurulmuştur.

Ziraat Katılım Bankası ilk kamu katılım bankası olarak kurulmuştur.

Kuveyt Türk Almanya'da İslami bankacılık prensiplerine uygun KT Bank AG’yi kurmuştur.

Bank Asya’nın yönetimi TMSF’ ye devredilmiştir.

2016

TMSF tarafından Bank Asya’nın faaliyet izni kaldırılmıştır.

Vakıf Katılım Bankası ikinci kamu katılım bankası olarak kurulmuştur.

2018

TKBB bünyesinde, “Merkezi Danışma Kurulu” kurulmuştur.

Şu anda 5 katılım bankası bulunmaktadır;

Albaraka Türk Katılım Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası
Vakıf Katılım Bankası
Ziraat Katılım Bankası

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır