Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Rahmi YARAN

  Kurul Başkanı

  2 Ağustos 1951’de Fatsa/Ordu’da doğdu. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra girdiği Tokat İmam-Hatip Okulu’ndan 1969’da mezun oldu. Fatsa Kurtuluş Mahallesi Camii’nde on ay kadar İmamlık yaptıktan sonra 1970 yılında öğrenime başladığı Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü 1974 yılında bitirdi ve aynı yıl Temmuz ayında Kastamonu İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı. Askerlik hizmeti için ara verdiği öğretim hayatına 1977 Mart’ından itibaren Ordu/Kumru İmam-Hatip Lisesi Müdürü olarak devam etti. 1980 Aralık ayında kurum değiştirerek Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul-Haseki Eğitim Merkezi’ndeki 3. dönem İhtisas Kursu’na katıldı. Kursun bitimi ile aynı merkeze önce Asistan, sonra Öğretmen oldu. Haseki Eğitim Merkezi’ndeki görevi 1993 yılına kadar devam etti. Bu arada 1985–1987 yılları arasında serbest araştırmacı olarak iki sene Kahire’de kaldı ve ilmî çalışmalar yaptı. Aynı süre esnasında daha önce Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başladığı İslam Hukuku Yüksek Lisans tezini tamamladı (1987) ve Doktora çalışmalarına başladı. 1993 yılında öğretim görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine naklen atandı. İslam Hukuku alanındaki doktorasını 1994 yılında bitirdi. 2003–2004 öğretim yılında Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslamî İlimler öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu esnada ayrıca Özel Azerbaycan Üniversitesi Hukuk Ve Uluslararası (Beynelhalk) Hukuk Fakülteleri’nde İslam Hukuku (Müselman Hukuku) dersleri okuttu. 2008 yılı Ocak ayında Doçent, 2013 yılı Eylül ayında Profesör oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne yazar, ilmî redaktör ve bilim heyeti üyesi olarak katkıda bulunmuştur. 27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kararname ile İstanbul Müftüsü olarak görevlendirilen Prof. Dr. Rahmi Yaran 15.12.2011 tarihinde başladığı bu görevinden 12.01.2017 tarihinde ayrıldı. Evli ve üç çocuk babası olan Yaran Marmara İlahiyat Fakültesindeki görevine devam etmektedir.

 • Prof. Dr. Hasan HACAK

  Kurul Başkan Vekili

  1968 yılında Giresun/Espiye’de doğdu. 1986’da Espiye İ.H.L.’nden, 1990 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı. 1991 yılında Fakültemize araştırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında “İslâm Hukukunda İrtifak Hakları ve İlgili Kavramların Gelişimi” başlıklı yüksek lisansını, 2000 yılında “İslâm Hukukunun Klasik Kaynaklarında Hak Kavramının Analizi” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. Eserleri: Atomcu Evren Anlayışının İslâm Hukukuna Etkisi: Kelam-Fıkıh İlişkisine Dair Bir Analiz, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı : Arap-İslam Kültüründeki Bilgi Sistemlerinin Eleştirel Bir Analizi (Câbirî’den tercüme, Burhan Köroğlu ve Ekrem Demirli ile birlikte).

 • Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN

  Kurul Üyesi

  1964’te Bayburt’ta doğdu. İlkokulu Bayburt’ta tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti, orta ve lise tahsilini Üsküdar İHL’de tamamladıktan sonra 1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydoldu. Bu fakülteden 1991 yılında mezun oldu. Fakülte eğitiminden önce ve fakülte eğitimi boyunca İslami ilimler alanında özel dersler aldı ve hafızlık yaptı. Aynı yıl Kağıthane İmam-Hatip Lisesi’ne öğretmen olarak atandı. Öğretmenliği sırasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans çalışmas‎‎ına başladı. 1994 yılında “İslam Hukukuna Göre Takas İşlemi” başlıklı teziyle bu çalışmayı tamamladı ve hemen akabinde aynı enstitü bünyesinde Doktora çalışmasına başladı. Öğretmenliğine devam ederken, 1994 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı, 1997 yılında “İslam Borçlar Hukukuna Göre Kefalet Sözleşmesi ve Günümüzdeki tatbikatı” başlıklı teziyle Doktora çalışmasını tamamladı. 1998 y‎ılında Yrd. Doçentliğe, 2003 tarihinde Doçentliğe, 2008’de profesörlüğe atandı. Evli ve altı çocuk babası olup halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Üç yıl (2004-2007) Bakü Devlet Üniversitesinde Misafir öğretim üyesi ve idareci olarak görev yapmıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 • Prof. Dr. Ahmet YAMAN

  Kurul Üyesi

  Konya’da doğdu. Antalya İmam Hatip Lisesi (1985), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1989) ve Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nden (1992) mezun oldu. Bir süre imam-hatiplik ve vâizlik görevlerinde bulundu. İslam Hukuku alanındaki yüksek lisans (1991) ve doktorasını (1996) Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 1999’da doçent, 2005’de profesör oldu. 1992-2010 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (Konya) öğretim elemanı ve idareci olarak çalıştı. 2010-2013 yıllarında Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Antalya) Kurucu Dekanlığı görevini yürüttü. Bu fakültenin kuruluşunun tamamlanmasını takiben, adı Necmeddin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilen eski üniversitesine döndü. Bu görevleri sırasında 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. 2015 yılında bu göreve tekrar seçildi. Halen (Mayıs 2018) Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği ile Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

 • Temel HAZIROĞLU

  Kurul Üyesi

  1955 yılında Trabzon’da doğdu. Ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşti. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünü bitirdi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Türkiye Emlak Bankası’nda Programcı, Sistem Analisti, Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1986- 1991 yılları arasında Albaraka Türk’te Bilgi İşlem Müdürü olarak görev aldı. 1992-1995 döneminde serbest ticaret ve müşavirlik yaptı. 1996 yılında Albaraka Türk’te tekrar göreve başlayarak Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Personel ve İdari İşler Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu. 2003 yılında Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 2003 yılından 2017 yılına kadar İnsan Kıymetleri, Eğitim ve Organizasyon, Performans ve Kariyer Yönetimi, İdari İşler ile İnşaat ve Emlak birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü. Daha sonra 2017 yılında Mali İşler, Finansal Raporlama, Stratejik Planlama ve Süreç Yönetimi ve Organizasyon birimlerinden sorumlu CFO olarak görevine başlamış, 2018 yılında TKBB Danışma Kurulu üyeliğine atanarak Albaraka Türk’teki görevini sonlandırmıştır. Marmara Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsünde Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir. Aynı zamanda sosyolojide doktora yapmaktadır. Makale ve yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı. “Yeni Arayış ve İleri Demokrasi Fikrinin Doğuşu”, “İnsan ve Gerçek: düşünce damlaları” ve “Katılım Ekonomisi - yeni zihin yeni iktisat“ adlarıyla yayınlanmış üç kitabı bulunmaktadır. Temel Hazıroğlu evli ve üç çocuk babasıdır.

 • Cengiz BAIMURZAEV

  Uzman Yardımcısı

 • Abdulhamit SOĞUKPINAR

  Uzman Yardımcısı

 • Esra TAŞKESEN

  Uzman Yardımcısı

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır