TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Ödüllü Makale Yarışması’nda hem katılım bankacılığı sektörüne katkıda bulunabilir hem de ödül kazanabilirsiniz.

Yarışmaya, aşağıdaki temalardan birinin seçilmesi ile katılım sağlanmaktadır.

 • Katılım Bankalarının Mevzuat Meseleleri Ve Öneriler.
 • Katılım Bankalarının Ürün Yapısı Ve Öneriler.
 • Katılım Bankacılığının Türkiye’nin Sosyal Yapısındaki Yeri.
 • Katılım Bankacılığının Eğitim İhtiyaçlarının Giderilmesine İlişkin Öneriler

Yarışmaya, konuya ilgi duyan herkes katılabilir. Yaş, branş vd. faktörler etken değildir
 • 15.11.2017: İlan
 • 15.01.2018: Özetlerin son teslim tarihi
 • 31.03.2018: Makalelerin tamamının son teslim tarihi
 • 04.05.2018: Makalelerin değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması
 • 09.05.2018: Dereceye girenlere ödül takdimi
 • Katılım ücretsizdir.
 • Her yarışmacı yalnızca bir makale ile katılabilir.
 • Yarışmaya ekip olarak başvuranlar bir proje yetkilisi seçmek zorundadırlar, ödül dereceye girmesi halinde ekip içerisindeki proje yetkilisine verilir.
 • Yarışmaya gönderilecek makaleler özgün, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak için gönderilmemiş olmalıdır; daha önce lisans, telif, yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır.
 • Hazırlanacak olan makale Microsoft Office Word formatında, ‘doc’ veya ‘docx’ uzantılı olarak; a4 ebadında 12 punto ile 1,5 satır aralığı olacak şekilde iki yana yaslı biçimde ‘Times New Roman’ yazı tipinde, dipnot ve kaynakça hariç en az 60.000 en fazla 70.000 karakter arasında Türkçe olarak yazılmalıdır, metin A4 sayfasında ve kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmış olmalıdır.
 • Makale başında abstract yazılmış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak olan adayların makalelerinin öncelikle özetlerinin Değerlendirme Kuruluna iletilmesi, başarılı bulunması halinde ise tamamının teslim edilmesi istenecektir.
 • Aday abstractlarla beraber başvuru formunu da doldurup çıktısını alıp imza edecek ve ıslak imzalı halini e-post ekinde, faks, posta veya elden teslim edecektir. Aksi halde başvurusu kabul edilmeyecektir. Adres bilgilerine, İletişim Bilgileri başlığından ulaşabilirsiniz.
 • Makalenin tam hali makale@tkbb.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yazılacak olan makalenin, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur.
 • Eserde alıntı yapılan makaleler, kitaplar ve internet dokümanları makalenin sonunda yer alan kaynakçada APA 2016 formatında açıkça belirtilmelidir. Bu maddedeki usulsüzlükten doğacak kanuni müeyyidelerden yazar/lar sorumludur.
 • Yarışmacıların makaleyi elektronik ortamda göndermeleri yeterlidir. Makalelerin ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Makalenin dipnot ve kaynakça kısımları makalenin en sonunda olmalıdır.
1 Makale başlığı ile içerik uyumlu mu?
2 Makalenin amacı net olarak açıklanmış mı?
3 Çalışmada kullanılan dil ve üslup katılım bankacılığı terminolojisine uygun mu?
4 Makale, yazım kurallarına uygun hazırlanmış mı?
5 Makalede kullanılan araştırma yöntemi uygun mu?
6 Uygun nitelikte yeterli kaynak kullanılmış mı?
7 Makale özgün-orijinal mi?
8 Makalede konu bütünlüğü var mı?
9 Makale, çalışma alanına katkı sağlayacak nitelikte midir?
10 Sonuç yeterli mi ve makalenin içeriği ile uyumlu mu?
Dereceye giren makaleler için;
 • 1’inciye 5000 TL
 • 2. – 5. 3000 TL
ödül verilecektir. Ayrıca ödüllendirilen makaleler daha sonra Hakemli Dergi formatında basılıp, Katılım Finans dergisi ile dağıtılacaktır.

Makaleler, "makale@tkbb.org.tr" adresine soft copy olarak ulaştırılmış olması gerekmektedir,

Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. Akofis Park C Blok No:8 Kat:8 34768 Ümraniye / İSTANBUL

+90 ( 216 ) 636 95 49 (fax)

makale@tkbb.org.tr

Başvuru Formunu İndir
© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır