Genel Sekreter

  • Osman AKYÜZ

    Genel Sekreter

    1954 yılında Trabzon’da doğdu. Orta öğrenimini Adapazarı’nda tamamladıktan sonra 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1978 yılında Maliye Bakanlığında başladığı Hesap Uzmanlığı görevinden, 1983 yılında ayrılarak Sezai Türkeş-Fevzi Akkaya (STFA) Grubu’nda Denetçi ve Mali Danışman olarak görev yapmaya başladı. 1985 yılı başında Albaraka Türk Katılım Bankasına katıldı. Çeşitli kademelerde Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, 01/01/1996 tarihinde Genel Müdürlüğe atandı. 05/03/2002 tarihinde Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürlüğünden emekli olan Akyüz, halen aynı bankada Yönetim Kurulu Murahhas Üyesidir. Aynı zamanda T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı Kurul Başkanı, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Akyüz, 2002 yılından beri Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreterliği görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Akyüz, İngilizce bilmektedir.

TKBB Statüsü İlgili Maddeleri


Genel Sekreter, atanması, görev ve yetkileri
MADDE 15 – Genel Sekreter Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Sekreterin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisans üstü öğrenim görmüş ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları gerekir.
Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır;
a) Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarının üyelere duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek,
b) Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,
c) Birliğin kadrolarını, organizasyon yapısını, ücret politikasını, bütçesini, yönetmelikleri ve faaliyetlerine ait raporları hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak,
d) Birlik muhasebesi ve muhasebe defteri ile diğer defterler ve bütün yazışmaları yürütmek,
e) Birliği resmi makamlar nezdinde, mahkemeler huzurunda ve üçüncü şahıslara karşı Yönetim Kurulu'na izafeten temsil etmek,
f) Bankacılık Kanunu gereğince Birlikten istenen görüş ve bilgileri hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

….
© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır