KATILIM BANKACILIĞI ÖDÜLÜ WEB SAYFASI DETAYLARI

Emeğiyle, sağladığı inovasyonla katılım bankacılığı sektörüne katkıda bulunduğunu düşündüğünüz gerçek ya da tüzel kişi adaylarınızı Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından verilecek olan Katılım Bankacılığı Ödülü’ne aday gösterebilirsiniz. Ödül, faizsiz finans ve katılım bankacılığı prensipleri altında katılım bankacılığına finans, bankacılık, ekonomi vb. alanlar da katkı yapan uygulamacılar, akademisyenler, iş adamları, bürokratlardan birine verilecektir.


 • Aday gösterilecek olan gerçek ya da tüzel kişinin İslam Ekonomisi ve Finansı alanına pratik, akademik ya da bürokratik alanlarda belirgin bir katkı yapmış olması gerekmektedir,
  Katılım Bankacılığı Ödülü aşağıda açıklamaları yapılmış olan 4 gruba hitap etmektedir:
  • Uygulamacı: Faizsiz finans ve katılım bankacılığı sektöründe halihazırda çalışan veya daha önce çalışmış, sektörün gelişmesine katkı sağlamış olan adaylardır.
  • Akademisyenler: Faizsiz finans ve katılım bankacılığı, İslam İktisadı, alanlarında araştırmalar yapmış, sektörün birçok alanda ihtiyaçlarını karşılamış olan öğretim görevlileridir.
  • İş adamları: Faizsiz finans ve katılım bankacılığı faaliyetlerine destek vermiş, proje ya da sermaye finansmanı sağlamış, sektörün gelişmesine katkısı olmuş iş adamlarıdır.
  • Bürokrat: Faizsiz finans ve katılım bankacılığı modelinin önünü açmış, sektöre öncü olmuş ve sektörün gelişmesinde bürokratik olarak destek olmuş yöneticilerdir.
 • Adayın sektöre yaptığı hizmetlerin katılım bankacılığının gelişmesi üzerinde etkili rol oynamış olmalıdır.
 • Araştırma projeleri de ödül için aday gösterilebilir, ancak aday gösterilen projenin daha önceden ulusal ya da uluslararası düzeyde herhangi bir ödül almamış olması gerekir.
 • Aday gösterilecek olan projenin yayınlanmış veya akademik olarak tanınmış bir çalışma olması gerekmektedir.
 • Hayatta olmayan bireyler ödüle aday gösterilemezler.
 • Bir tüzel kişi veya bir gerçek kişi kendisini aday gösteremez.
 • Bir gerçek kişi, çalıştığı tüzel kurumu veya kurumun yönetim kurulu başkan veya üyelerini, genel müdür veya yardımcılarını veyahut bu statüye denk diğer yöneticilerini aday gösteremez.
 • Aday gösteren bir gerçek kişi ise, halihazırda bir finans kuruluşunda, iş dünyasında veya kamu kuruluşunda çalışıyor olması ya da akademisyen olması gerekmektedir,
 • Aday gösteren gerçek kişiler 1. dereceden yakınlarını aday gösteremezler,
 • Aday gösteren bir tüzel kişi ise, finans alanında hizmet veren bir kurum, kamu kurumu ya da üniversite olması gerekmektedir,
 • TKBB personeli ve 1. derece yakınları ödüle aday gösteremezler ve başka gerçek veya tüzel kişiler tarafından ödüle aday gösterilemezler,
 • TKBB, tüzel kişi olarak ödüle aday gösteremez ve gerçek veya tüzel başkaları tarafından ödüle aday gösterilemez,
 • Başvuru formunun ve gerekli evrakların doğru ve eksiksiz biçimde hazırlanması gerekmektedir, TKBB’nin yanıltıcı ve yanlış bilgi ve belge tanzimi nedeniyle başvurusu veya ödülü iptal edilen adaylara ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır,
Aday gösteren gerçek kişi ise;
 • Finans kuruluşlarında çalışanlar,
 • Kamu kuruluşlarında çalışanlar,
 • Reel sektörde çalışanlar,
 • Akademisyenler,
olmalıdır.

Not: Gerçek kişiler kendilerini aday gösteremezler. Aday gösteren tüzel kişi ise;
 • Finans alanında hizmet veren kuruluşlar,,
 • Kamu kuruluşları,
 • Üniversiteler,
olmalıdır.

Not: Tüzel kişiler kendilerini aday gösteremezler
 • Aday gösterilecek gerçek ya da tüzel kişinin ilgili kişilerce belirtilen form doldurulmak suretiyle aday gösterilmesi gerekmektedir,
 • Doldurulan formun çıktısı alınıp imza edilecek ve gerekli ekleri ile birlikte e-posta ekinde, faks, posta veya elden teslim edilecektir. Aksi halde başvuru geçersiz sayılacaktır. Gerekli adreslere, iletişim bilgileri başlığından ulaşabilirsiniz.
 • Aday gösteren gerçek ya da tüzel kişi aday mektubu hazırlamalıdır. Mektubun içeriği ve eklerinde;
  • Aday gösterilen gerçek ya da tüzel kişinin belirlenmesi ve yaptığı çalışmaların spesifik ayrıntıları,
  • Aday gösterilen gerçek ya da tüzel kişinin yaptığı çalışmaların Türkiye’de katılım bankacılığı ve faizsiz finans üzerinde yaptığı etkiler,
  • Aday gösterilen gerçek kişi ya da tüzel kişinin faizsiz finans ve katılım bankacılığı alanında günümüzde aktif olarak yaptığı çalışmalar,
  • Adayın gösterilen gerçek ya da tüzel kişinin yapmış olduğu çalışmaların basındaki yansımaları ve haberlerin kopyaları yer almalıdır.
 • ADAY MEKTUBU İLE GÖNDERİLECEK BELGELERİN LİSTESİ (EKLER)

 • Ön yazı (mektup) Islak imzalı
 • Başvuru Formu
 • İlave bilgi ve belgeler (ekler)Gerçek kişiler için, aday gösterilen kişinin özgeçmişi gönderilmelidir,
Ayrıca aday gösterilen gerçek ya da tüzel kişilerden Değerlendirme Komitesi tarafından talep edilecek ilave belge ve bilgiler belirtilen süre zarfında teslim edilmelidir
 • 15/11/2017 : Duyuru
 • 31/03/2018 : Başvuru formu ve aday mektuplarının gönderilmesi
 • 30/04/2018 : Değerlendirmelerin yapılması
 • 15/05/2018 : Kazanan gerçek ya da tüzel kişiye törenle ödül takdimi
Kazanan gerçek, tüzel kişiye verilecek ödül 10.000 TL’dir
Tüm belgeler şartlarda belirlenen şekillerde odul@tkbb.org.tr adresine gönderilecektir.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd.  Akofis Park C Blok No:8 Kat:8 34768 Ümraniye / İSTANBUL

+90 ( 216 ) 636 95 49 (fax)

Başvuru Formunu İndir
albaraka
kuveyttürk
türkiyefinans
vakifkatilim
ziraatkatilim