Duyurular > Ödüllü Makale Yarışması Sonuçları Açıklanmıştır > Ödüllü Makale Yarışması Sonuçları Açıklanmıştır

> >

Duyurular > Ödüllü Makale Yarışması Sonuçları Açıklanmıştır

>

Arkadaşıma gönder

Beğen / Favorilere Ekle


Adı Soyadı Makalenin Adı
1 Doç. Dr. Ali POLAT
Doç. Dr. Abdurrahman YAZICI
Katılım Bankacılığı Prensipleri Işığında Mevduatta Zamanaşımı Uygulamasının Değerlendirilmesi
2 Saime KAVAKCI
Feyza CEVHERLİ
Türkiye’deki Katılım Bankalarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Bu Projelerin Toplumsal İzdüşümü
3 Doç. Dr. Erkan ÖZDEMİR
Müslime SÖZEN
Katılım Bankaları Müşterilerinin Hizmet Kalite Algılarının Müşteri Tatmini Ve Sadakati Üzerindeki Etkisi: Katılım Bankaları Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma
4 Doç. Dr. Şerife ÖNDER
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖNDER
Öğr. Gör. Fatih AKBAŞ
Katılım Bankacılığında Takipteki Fonların Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye Örneği
5 Dr. Öğr. Üyesi Hasan TERZİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet APAN
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ATAR
Halil ŞAHİN
Bireysel Müşterilerin Katılım Bankalarını Tercih Etme Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Kültürlerarası Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye ve Avrupa Örneği
© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır