Çalışma Komiteleri

Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Mustafa ÇETİN
Genel Müdür Yardımcısı
EMLAK KATILIM
Cengiz SİNANOĞLU
İç Sistemler Grup Başkanı
KUVEYT TÜRK
Ahmet KARACA  Genel Müdür Yardımcısı
TÜRKİYE FİNANS
Mete KANAT
Genel Müdür Yardımcısı
VAKIF KATILIM 
Ahmet OCAK Genel Müdür Yardımcısı
ZİRAAT KATILIM
Osman KARAKÜTÜK Hazine Ve İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Fehmi GÖL
Mali İşler Müdürü
EMLAK KATILIM
Mesut AK
Direktör
KUVEYT TÜRK
Mehmet KELEŞ Muhasebe Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Davut YÜCEL
Muhasebe ve Vergi Müdürü
VAKIF KATILIM 
Bekir TORUN Mali İşler Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Gürkan ÇAKIR Finansal Koordinasyon Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Ahmet KOÇ Mevzuat ve Uyum Başkanı
EMLAK KATILIM
Sabri Korhan BİRSEL İç Kontrol ve Uyum Başkanı
KUVEYT TÜRK
Hayrettin ÇAPOĞLU Mevzuat ve Uyum Başkanı
TÜRKİYE FİNANS
Engin ŞİMŞEK Suç Gelirleri ile Mücadele Servisi Yöneticisi
VAKIF KATILIM 
Salih Tanju YAVUZ Mevzuat ve Uyum Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Celil Ertürk YILMAZ Uyum Görevlisi
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Süleyman ÇELİK Genel Müdür Yard.
EMLAK KATILIM Sabri Korhan BİLSEL İç Kontrol ve Uyum Başkanı
KUVEYT TÜRK İrfan YILMAZ Genel Müdür Yard.
TÜRKİYE FİNANS Mete KANAT Genel Müdür Yard.
VAKIF KATILIM Av. Alpaslan ÖZEN Hukuk Müşaviri
 ZİRAAT KATILIM Osman KARAKÜTÜK Hazine Ve İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
KUVEYT TÜRK (Asil)
Av. Zeynep ALBAYRAK
Mürsel TOPUZ
Hukuk ve Takip İşleri Müdürü
Bireysel Pazarlama Birimi Müdürü
TÜRKİYE FİNANS (Asil)
Av. Yelda Yazıcı YAŞAR
Hukuk Danışmanlık Müdürlüğü Müşavir Yard.
VAKIF KATILIM (Asil)
Av. Ahmet Furkan YAMAN
Nadide BAŞARAN
Hukuk Müşavir Yardımcısı
Şube Operasyonları Koordinasyon Yönetmeni
ALBARAKA TÜRK (Yedek)
Av. Arif Nihat ÇOBANOĞLU
Yusuf OKUR
Hukuk Müşavirliği
Perakende ve Özel Bankacılık Satış Müdürü
ZİRAAT KATILIM (Yedek)
Sinan KADIOĞLU
Av. Burhanettin NALBANT
Dijital Bankacılık Bölüm Başkanı
Hukuk ve Takip İşleri Yöneticisi
EMLAK KATILIM (Yedek)
Adem BAYRAM
Av. Fatma YOLERİ BAYAR
Perakende Bankacılık Birim Müdürü
Hukuk Takip Birim Müdürü
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Av. Hasan AVŞAR
Genel Müdür Yardımcısı
EMLAK KATILIM
Av. Yalçın GÜDÜL
Direktör
KUVEYT TÜRK
Av. Nurettin KOLAÇ (Başkan) Genel Müdür Yardımcısı
TÜRKİYE FİNANS
Av. Özlem YÜCEL
Hukuk Danışmanlık Müdürü
VAKIF KATILIM 
Av. Alpaslan ÖZEN Hukuk Müşaviri
ZİRAAT KATILIM Av.Burhanettin NALBANT Hukuk Müşaviri
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Umut ÇAKMAK
Risk Yönetimi Başkanı
EMLAK KATILIM
Kamil TÜFEKÇİ
Başkan Yardımcısı
KUVEYT TÜRK
Vefa Okan ARIK Risk Yönetimi Başkanı
TÜRKİYE FİNANS
Emre ÜNAL
Risk Yönetimi Başkanı
VAKIF KATILIM 
Ömer Salih YÜCELSİN Risk Yönetimi Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Seher Elif EKİCİ Risk Yönetimi Bölüm Başkanı
tr>
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Ahmet BULUT
Krediler Operasyon Müdürü
EMLAK KATILIM
Erdal ÖZKAN
Direktör
KUVEYT TÜRK
Aytekin AKKAYA Kredi Operasyon Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Murat HAŞİMOĞLU Kredi Operasyon Müdürü Vekili
VAKIF KATILIM 
Ercan ATEŞ Kredi Operasyon Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Abdullah AKDEMİR Krediler ve Dış Ticaret Operasyon Bölüm Başkanlığı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Mustafa CENGİZ
Dış Ticaret Operasyon Müdürü
EMLAK KATILIM
Timur AKAR
Müdür
KUVEYT TÜRK
Eşref Said ÜNLÜ Dış İşlemler Operasyon Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Mustafa ABAY
Dış İşlemler Operasyon Müdürlüğü - Birim Müdürü
VAKIF KATILIM 
Kadir DOĞUERİ Dış İşlemler Operasyon Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Abdullah AKDEMİR Krediler ve Dış Ticaret Operasyon Bölüm Başkanlığı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Nezih DOLMACI
Hazine Müdürü
EMLAK KATILIM
Serhan YILDIRIM
Müdür
KUVEYT TÜRK
Selman BAYOĞLU Hazine Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Zeynep Esra DERİCİ
Aktif Pasif Yönetimi Müdürü
VAKIF KATILIM 
Tarık BÖREKÇİ Hazine Müdür Vekili
ZİRAAT KATILIM
Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ Hazine Yönetimi Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Mahmud Esad DOĞANLI Kurumsal İletişim Müdürü
EMLAK KATILIM
Ahmet İKİZOĞLU Birim Müdürü
KUVEYT TÜRK
Emre MEMİŞ Kurumsal İletişim Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Elif Bilge CEYLAN
Kurumsal İletişim Müdürü
VAKIF KATILIM 
Yusuf ARMAĞAN Kurumsal İletişim Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Ömer BERKLİ Kurumsal İletişim Yöneticisi
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Ercan ALBAY Eğitim ve Kariyer Yönetimi Müdürü
EMLAK KATILIM
Halil KUVVETLİ Birim Müdürü
KUVEYT TÜRK
Turgut SARIGÜL Eğitim ve Geliştirme Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Merve BULGULU UÇUN Eğitim Birim Müdürü
VAKIF KATILIM 
İrfan GÜLTAŞ Eğitim Birim Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Köksal SARICA Organizasyon ve Eğitim Müdürü
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Süleyman ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı
EMLAK KATILIM
Yusuf Hakkı BAKIRHAN Birim Müdürü
KUVEYT TÜRK
Aslan DEMİR Genel Müdür Yardımcısı
TÜRKİYE FİNANS
Züleyha BÜYÜKYILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı
VAKIF KATILIM 
Betül VURAL YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı
ZİRAAT KATILIM
Osman KARAKÜTÜK Hazine Ve İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Hasan GÜMÜŞTEKİN Başuzman/Katılım Bankacılığı İlkeleri Murakabe Başkanlığı
EMLAK KATILIM
Selçuk KATKAK İç Kontrol ve Uyum Başkanlığı/Uyum Yönetmeni
KUVEYT TÜRK
Dr. İsmail HALİTOĞLU Müdür/Danışma Kurulu
TÜRKİYE FİNANS
Erdem HURŞİT Katılım Bankacılığı Uyum ve Geliştirme Yöneticisi
VAKIF KATILIM 
Hakkı Kemal YILMAZ Katılım Bankacılığı Uyum, Uygulama ve Geliştirme Servisi Yöneticisi
ZİRAAT KATILIM
Safa BOLAT Danışma Kurulu Koordinasyon Yetkilisi/Ürün ve Hedef Yönetimi Servis Yöneticiliği
albaraka
kuveyttürk
türkiyefinans
vakifkatilim
ziraatkatilim