Akademik Çalışmalar

Katılım Bankacılığının Türkiye Örneği Üzerinden Dünya Ekonomisine Katkıları - Marmara Üniversitesi - Mert Ödeş - 2020 Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi İçin İslami Finans İlkelerine Uygun Model Önerisi - Sabahattin Zaim Üniversitesi - Murat Ergüven - 2019 Avrupa Ülkelerinde İslam Ekonomisi ve Finansı Alanında Yapılan Çalışmalar ve Uygulamalar- Karabük Üniversitesi - Halil Şahin - 2020 Katılım Bankacılığında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Yönünden İlişkisel Pazarlama Öğeleri-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Enes Koçoğlu - 2019 İslami Finans Kuruluşlarında Fıkhi Uygunluk Yönetimi - İstanbul Üniversitesi - Bilal Soysal - 2019 Bireysel Müşterilerin Kredi Kullanımlarında Katılım Bankalarını Tercih Etme Sebepleri- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Hacer Karakaş İşcan - 2019 Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performansı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma - İstanbul Üniversitesi-Ömer Sucu - 2019 İşletmelerin Katılım Bankası Tercihini Etkileyen Faktörler: Bolu Örneği-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Hakan Çambel - 2019 Katılım Bankacılığında Türev Ürünler-Marmara Üniversitesi - Yusuf Şahin - 2019 Gayrimenkul Finansmanında Katılım Bankacılığının Rolü: Elbirliği Modeli- Marmara Üniversitesi - Gülşah Doğan Kurt - 2019 2008 Küresel Finans Krizinin Türkiye'deki Katılım Bankaları İle Mevduat Bankalarına Etkisinin Asimetrik Bilgi Teorisi Çerçevesinde Ampirik Değerlendirmesi: ARDL Modeli- Malik Sayan-2019 Katılım Bankası Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılarının Ölçümlenmesi Üzerine Bir Araştırma - Yıldız Teknik Üniversitesi - Ahmet Uran - 2019 Tasarrufa Dayalı Finansman Sistemi ve İslami Finans İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi-İstanbul Üniversitesi - Ömer Çekin - 2018 Kamusal Sermayeli Katılım Bankalarının Bankacılık Sektörü İçerisindeki Yeri ve Kamu Katılım Bankalarında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma - Marmara Üniversitesi - Mehmet Yusuf Güngör - 2018 İslami Finans: Malezya ve Türkiye Karşılaştırması - Selçuk Üniversitesi - Şükrü Sürücü - 2018 Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi: 2008 Sonrası Türkiye Örneği Bahçeşehir Üniversitesi - Mehmet Altuncuoğlu - 2017 Katılım Bankacılığının Finansal İstikrara Etkisi: Türkiye Örneği - KTO Karatay Üniversitesi - Mehmet Tenekeci - 2017 Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Katılım ve Mevduat Bankalarında Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi - Gebze Teknik Üniversitesi - Sadık Bülbül - 2017 Geleneksel Bankalar İle Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Basel III Kriterleri Açısından Kıyaslanması - Esra Bildirici Çalık - Yüzüncü Yıl Üniversitesi – 2016 Kurumsal ve Ticari Bankacılık Açısından Katılım Bankalarının Etkinliğinin Ölçülmesi: Türkiye Örneği – Celal Bayar Üniversitesi - Şerif COŞAN - 2016 Basel III Kriterlerinin Katılım Bankacılığına Etkileri Türkiye Örneği - Marmara Üniversitesi - Merve Gödeş - 2016 Finansal Krizlere Karşı Dayanıklı Bir Enstrüman: Sukuk - Kocaeli Üniversitesi - Ersan Bilal - 2015 Banka Kredilerine Alternatif Olarak Murabaha Modelinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi - Kıvanç ÖZYURT - Kırıkkale Üniversitesi - 2015 Katılım Bankacılığı ve Sukuk Modelleri - Emir Cüneyt AVCU - Süleyman Demirel Üniversitesi - 2015 Katılım Bankaları Sigorta Uygulamalarında Tekafülün Yeri ve Geleceği - Marmara Üniversitesi - Serdar Polat - 2015 Türk Katılım Bankacılığında Fon Kullandırma Yöntemleri -Hakan ARABACI - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - 2015 Katılım Bankaları ile Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin Vza ve Malmquist Tfv Endeksi ile Karşılaştırılması - Mehmet Fatih Buğan - Gaziantep Üniversitesi - Ocak 2015 Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Uygulamaları ve 2008 Küresel Finans Krizi Sürecinde Faizsiz Bankaların Performansı Üzerine Bir Analiz - Fatih BİLGE - Düzce Üniversitesi - 2015 Türkiye'de Katılım Bankalarının Finansal Kiralamadaki Yeri Diğer Finansal Kiralama Şirketleriyle Karşılaştırılması ve Sektörde Sukuk Uygulaması Beklentileri - Nurullah MÜCAHİTOĞLU - Marmara Üniversitesi - 2015 Participation Banking in Turkey: Comparative Analysis, Z/Yen reference & perspectives - Hajar BOULAM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 2015 Katılım Bankalarının Türkiye'deki Farkındalık Düzeyinin Tespiti: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma - Fatma Tuba ÇOBANKAYA - Süleyman Demirel Üniversitesi - 2014 Katılım Bankacılığının Tarihi ve Geleceği - Ömer EMEÇ – Şehir Üniversitesi - 2014 Katılım Bankacılığı Ve Türkiye'deki Uygulamaları-Faruk ÖZBAY-Gediz Üniversitesi-2014 Katılım Bankacılığı Ve Türkiye Uygulamaları - Ahmet Tuhan - Bilecik Üniversitesi - 2014 Ticari Bankalar ile Katılım Bankalarının Karlılık Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Karşılaştırılması - Haşim BAĞCI - Dokuz Eylül Üniversitesi - 2013 Ticari Bankalar ile Katılım Bankalarının Karlılık Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Karşılaştırılması - Haşim BAĞCI - Dokuz Eylül Üniversitesi - 2013 Katılım Bankalarında Bireysel Emeklilik Sistemi ve İşleyişi – Bayram KAYA – Gazi Üniversitesi – 2013 Katılım Bankacılığının Türk Bankacılık Sistemindeki Yeri, Çalışma Şekli, Enstrümanları ve Performans Analizi - Muhammet Fatih Canbaz - Kırklareli Üniversitesi & Marmara Üniversitesi - 2013 Alternatif Bir Yatırım ve Finansman Aracı Olarak Sukuk : Yapısı, İşleyişi ve Türkiye Piyasası için Öneriler - Hakan ASLAN - Marmara Üniversitesi - 2012 Katılım Bankalarında Etkinlik ve Verimlilik Analizi - Halid Velid BAYKARA - 2012 Proje Bazında Finansman Kaynağı: Sukuk – Erkan TOKUL – Fatih Üniversitesi – 2012 Faizsiz Bankacılıkta Varlık Yönetim Şirketi Adaptasyonu - Cüneyt Hakan Demir - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - 2012 Tekâfül Sigorta Sistemi ve Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği - Abdurrahman Çalık - Yüzüncü Yıl Üniversitesi - 2011 Özel Finans Kurumları nın Performans Açısından Değerlendirilmesi - Abbas GÜNEŞ - İnönü Üniversitesi - 2011 Türkiye'deki Katılım Ve Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması - Sinan Dağ - Dumlupınar Üniversitesi - 2011 Is The Interest Policy Responsible For The Global Financial Crisis? - Aydın Yabanlı - Fatih Üniversitesi - 2011 Katılım Bankacılığı ve Türk Ekonomisine Katkıları - Doğa Erdoğan - Marmara Üniversitesi - 2011 Katılım Bankacılığı - E. İştar F. Demirci, H. Kurt, H. İpek, M. Güler - 2011 Katılım Bankacılığı Tarihi - Emel İştar - Fatih Üniversitesi - 2011 Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Sektöründe Müşteri Memnuniyeti ve Banka Tercihleri Üzerine Bir Uygulama - İstanbul Ticaret Üniversitesi - Betül Sarı - 2010 Katılım Bankaları İle Mevduat Bankalarının Müşteri Odaklılıklarının Karşılaştırılması - Ahmet Akhan - Afyon Kocatepe Üniversitesi - 2010 Katılım Bankalarının 2005-2008 Yılları Arasında Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişimi - Ahmet KAÇMAZ - Fatih Üniversitesi - 2009 Katılım Bankalarının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Önemi - Alper Coşkun - 2008 Katılım Bankaları ve Ekonomiye Etkileri: Türkiye Örneği - Sibel Doğan - 2008 Türkiye’de Dünden Bugüne Katılım Bankaları - Ekrem Şahin - 2007 Banka Kartlarının İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Mehmet Akif Can - 2007 Türkiye’de Katılım Bankacılığı Uygulaması ve Katılım Bankalarının Müşteri Özellikleri – Mustafa Mürsel Eskici – 2007 Katılım Bankalarının Türkiye’de Bankacılık Sektöründeki Yeri, İşleyişi ve Performans Analizi - Nihat Arabacı - 2007 Katılım Bankalarında Sigortacılık İşlemleri ve Uygulaması - Melahat Hancı - 2007 Katılım Bankacılığı ve Türkiye’deki Finansal Yapı - Rüveyde Ebru Türkmenoğlu - 2007 İslam Hukukunda Banka Kartları ve Kredi Kartları - Mesut Bayar - 2007 Özel Finans Kurumlarının Katılım Bankalarına Dönüşümünün Sebepleri Ve Sonuçları - Ahmet Cüneyt Darçın - Atılım Üniversitesi - 2007 Katılım Bankalarında Personel Eğitimi - Mustafa Kara - 2006 Katılım Bankacılığı Faaliyetleri ve Muhasebe Sistemi - Mümin Pekcan - 2006 İslam Hukukunda İllet Kavramı ve Faizin İlleti - Abdulbaki Deniz - 2006 The Performances Of Turkey's Four Special Finance Houses During 2001-2004 - Meltem Tunay - 2005 Merfu Nitelikli Riba Hadislerinin Tahric ve Tenkidi - Dursun Sarı -2005 Türkiye'de Katılım Bankacılığı ve Katılım Bankalarının Getirisi ile Alternatif Yatırım Araçları Getirilerinin Analizi - Orhan Gudil - 2004-2006 Faizsiz Ekonomi Önerisinin İktisadi Gelişme Perspektifinden İncelenmesi - Ali Galip Güven - 1995
Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının VZA ile 2009-2016 Etkinliklerinin Karşılaştırılması – Doğan Öztürk, Muhammed Fatih Canbaz, Murat Gür Geleneksel Bankalar ile Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Basel III Kriterleri Açısından Kıyaslanması-Esra BİLDİRİCİ ÇALIK & Mehmet AYGÜN-2017 Osmanlı Dünyasında Alternatif Finans Modelleri Ve Kurumlarının Günümüze Etkileri - Eşref Yıldız - 2017 Başlangıcından Günümüze Dünyada ve Türkiye’de İslâmi Bankacılığın Genel Durumu-Abdulkadir Atar-2017 A Non-Parametric Approach to Assessing Efficiency in Conventionaland Participation (Islamic) Banks of Turkey-Sani Abdul Aziz-2017 Bireysel Müşterilerin Katılım Bankacılığını Tercih Etmesini Etkileyen Faktörler - Turhan ANAÇ - Ferudun KAYA - Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - 2017 Bireysel Müşterilerin Katılım Bankacılığını Tercih Etmesini Etkileyen Faktörler- Turhan Anaç,Doç.Dr.Ferudun Kaya -Bartın Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi-2017 Financial Efficiency Analysis in Islamic Banks: Turkey and Malaysia Models -İsmail Yıldırım-2017 Din Görevlilerinin Katılım Bankacılığına Bakış Açısı - Yavuz Türkan, Mustafa Arpacık - 2017 Faizsiz Bankacılık Algısı: Uşak İli Örneği - Leyla Şenyıldız, Ercan Özan, Kenan Akarbulut - Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies -2016 Determinants of Islamic Bank Profitability in Turkey: Bank Specific Factor Analysis - Muhammed Şehid GÖRÜŞ, Önder ÖZGÜR - The Sakarya Journal of Economics -2016 Algılanan Hizmet Kalitesinin Katılım ve Mevduat Bankalarında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi - Yrd. Doç. Dr. Ahmet TAN - Medet İĞDE - Tarık Ziyad ÇELİK - M. Fatih BUĞAN - International Journal of Academic Value Studies - 2016 Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi Türkiye Örneği - Haşim BAĞCI / Yusuf ESMER - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-2016 Katılım Bankacılığı Hakkında Bir Analiz - Mehmet Dağ - Selçuk Üniversitesi - 2016 Katılım Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma - İsmail Yıldırım, Recep Çakar -2016 Factors Affecting the Efficiency of Islamic and Conventional Banks in Turkey - Mehmet Fatih Buğan - Journal of Islamic Economics, Banking and Finance - 2016 Sosyal Adaletin Sağlanmasında İslami Yol ve Zekatın Abartılan Rolü - Fatik Savaşan - PESA -2016 Do Islamic Banks Contribute to Risk Sharing?- Thorsten Beck, Zamir Iqbal, Rasim Mutlu- 2016 Banka ile İmtihanımız ve Sadaka Fonu- Fatik Savaşan - PESA - Nisan 2016 Kar Payı Oranları ile Mevduat Faiz Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi - Mehmet Fatih BUĞAN - Çukurova Üniversitesi - 2016 Finansal Krizlerin Önlenmesinde Katılım Bankacılığı Sisteminin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme - Yrd. Doç. Dr. Resül YAZICI, The Sakarya Journal of Economics, Number 1- March- 2016, 59-82, (2016). Bankacılığa Yeni Soluk: Kamu Katılım Bankaları - Mücahit ÖZDEMİR - Fatik Savaşan - PESA - Mart 2016 Are Islamic Equity Markets “Safe Havens”? Testing the Contagion Effect using DCC-GARCH - Yunus KILIÇ; Mehmet Fatih BUĞAN - International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences -2016 Volatility Spillover Effect from Conventional Stock Markets to Islamic Stock Markets - Professor Cengiz TORAMAN; Medet İĞDE; Mehmet Fatih BUĞAN; Yunus KILIÇ, PhD - International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences – 2016 Islamic Finance in a European-Based Legal Regime-The Case of Turkey - ÖZGE TOSUN - Istanbul University - 2016 Kira Sertifikaları (Sukuk) Konusunda Tartışılan Temel Sorunlar - Bekir HALAÇOĞLU - 2016 Katılım 30 Endeksi ile BIST 100 Endeksi'nin Performanslarının Değerlendirilmesi - S. Baha YILDIZ Governance Regulatory Framework for Waqf in Selected Countries- Zurina Shafii-Zamir Iqbal-Mustafa Tasdemir-2015 Implications Of Basel III For Islamic Bankİng- Opportunities And Challenges- Canan Ozkan And Zamir Iqbal- Policy Research Working Paper-2015 A Critical Look At The Basel III Compliant Sukuk Issuances-Mehmet Murat COBANOGLU and Zamir IQBAL-The World Bank Group-2015 Efficiency Comparison of Participation and Conventional Banking Sectors in Turkey between 2007-2013 - Abdurrahman YILMAZ, Nizamülmülk GÜNEŞ - Procedia - 2015 Comparison of the Performances Islamic and Conventional Market Indices and their Causal Relationship - H. Ali ATA - Mehmet Fatih BUĞAN - IJBMER -2015 Mevduat ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Performans Analizi - Cengiz TORAMAN - H. Ali ATA - M. Fatih BUĞAN -C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - 2015 İslami Bankacılık Faaliyetlerine Yönelik Müşteri Algısı Üzerine Bir Araştırma - Cengiz TORAMAN - H. Ali ATA - Mehmet Fatih BUĞAN - Gaziantep University Journal of Social Sciences - 2015 Financial Differences and Similarities of Islamic Banks: A Study on QISMUT Countries - İsmail YILDIRIM - Journal of Business, Economics & Finance - 2015 Islamic Finance: A catalyst for shared-prosperity and financial inclusion?- Zamir Iqbal and Rasim Mutlu-2014 Selem : Tartışmalı Tavarruka İyi Bir Alternatif – Jassim Mahadik (Çev: Hakkı Erçetin) –2014 Islamic Finance and Turkish Capital Markets - Mustafa GÖNCÜOĞLU / Mahmut KARAAHMETOĞLU - 2014 Turkey: A Bumper Year for Islamic Finance – Aytuğ Büyükatak ve Burak Gençoğlu – IFN - 2012 The Developing of Participation Banking In The Turkish Finance Market - Ferhat Sayım - Akademik Arge - 2012 Turkish Experience in Bank Shareholders - A. Hayal , S. Sarılı, Y.Dinç - The Macrotheme Review - 2012 The Future of Participation Banks and New Banking Licences in Turkey – Ali Ceylan ve Burak Gençoğlu – IFN - 2011 Private Banking Potential for Turkish Participation Banks ; Ahmet BİÇER ; IFN - 2011 Is There Still an Ample Room to Go Further? – Ahmet BİÇER – IFN – 2011 Reel Ekonomiye Katkıları Bakımından Katılım Bankalarının Kullandırdığı Fonların Analizi - Osman Nuri ARAS - EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ - 2011 Türk Katılım Bankaları için Özel Bankacılık Potansiyeli – Ahmet BİÇER – IFN – 2011 Türkiye’de Katılım Bankaları, Hâlâ Gidilecek Yol Var mı? – Ahmet BİÇER – IFN – 2011 İslami Bankacılık - Fethur Rahman Yusuf - Ortadoğu (asharqalawsat) Gazetesi - 2011 Araştırma : “İstisna”, “Selem” ve “Mudaraba” İslami Bankaların Hedeflerini Gerçekleştirmelerine Katkısı Olan Finansal Araçlardır - Fethur-Rahman Yusuf - Ortadoğu (asharqalawsat) Gazetesi - 2010 Bankacılığın Islahı için Oluşturulan Basel 3 Kanunları Yeni Bir Finansal Krizin Çıkmasını Engeller mi? - Muhammed Ebu Hasbu - Ortadoğu (asharqalawsat) Gazetesi - 2010 The Efficiency of Participation and Conventional Banks in Turkey: Using Data Envelopment Analysis - Bengul Gulumser Arslan and Etem Hakan Ergec - 2010 The Efficiency of Participation and Conventional Banks in Turkey: Using Data Envelopment Analysis - Bengül Gülümser Arslan ve Etem Hakan Ergeç - International Research Journal of Finance and Economics - 2010 Dubai Finans Krizinin İslami Bankacılık Üzerine Etkisi - Lahem El-Nasır - Ortadoğu Gazetesi - 2009 Bir Ekonomi Raporu: Global Kriz Sonrası İslâmi Bankaların 4 Alanda Araştırma Yapması Gerekir - Muhammed El Hemezani - Ortadoğu (asharqalawsat) Gazetesi - 2009 Mega Sukuk Temerrütleri İslami Finans için Bir Asit Testi mi? - Hakkı Erçetin - 2009 Turkey 2005: "Crossing The Bosphorus" - Paul Wouters –Islamic Finance News (IFN) – 2006 Journal of Economic Cooperation- H. Şaduman Okumuş –2005
Sedat Yılmaz - Katılım sektörü elindeki gücün ne kadar farkında? - 17.06.2018 - Yeni Akit Adnan Ahmed Yousif – İslami finansta paylaşma, iktifa ve ikna değerleri – 01/03/2016 – Derin Ekonomi Güngör Uras - Yüksek faizin ilacı faizsiz bankalar mı? - Kasım 2015 - Milliyet Doç.Dr. Mustafa YILDIRAN - Türkiye’de sermaye piyasası ve faizsiz finans - 20/04/2013 - Dünya Growing Popularity of Islamic Banks– Senada Sokollu (Translated by: Ron Walker) - Qantara -2013 Hüseyin Tunç (Röportaj) - “İnancımızı içimize hapsederek hayattaki asıl amacımıza hizmet edemeyiz.” - 2011 - Ayraç Dergisi Osman AKYÜZ (Yrd. Doç. Dr. Kazım Kılınç'ın Röportajı) - Krizi Körfez fonlarıyla aşarız - Şubat 2009 - Ekovitrin Dergisi Fevzi ÖZTÜRK - Katılım Bankacılığı ve Global Kriz - 25/10/2008 - Yeni Şafak Fevzi ÖZTÜRK - Katılım Bankacılığı ve Global Kriz - 25/10/2008 - Yeni Şafak Fevzi ÖZTÜRK - Körfez Sermayesi - 17/06/2008 - Eko Çerçeve Nazif GÜRDOĞAN - Girişimciliğin olmadığı bir ekonomide dinamizm olmaz - 16/04/2008 - Yeni Şafak Melikşah UTKU - Türkiye'de özel finans kurumları 20 yaşında - 09/02/2008 - Yeni Şafak Salih ÖTEN - Reel bir bankacılık anlayışı - 14/08/2007 - Haber1 Ufuk UYAN (Röportaj) - Faizsiz bononun önünü medya kesti - 19/03/2007 - Yeni Şafak Melikşah UTKU - Faizsiz bankacılığın hızlı yükselişi - 19/09/2006 - Yeni Şafak Temel HAZIROĞLU - Katılım Bankacılığı Tarihçesi - Yaz 2006 - Bereket Dergisi Sabahattin ZAİM (Osman Akyüz'ün Röportajı) - Faizsiz Sistem ve Sabahattin ZAİM - Yaz 2005 - Bereket Dergisi Nazif GÜRDOĞAN - Güzel ekonomi güzel insan ister - 05/05/2004 - Yeni Şafak Mehmet Emin ÖZCAN/Temel HAZIROĞLU – Bankacılıkta Yeni Bir Boyut: Katılım Bankacılığı – Bereket Dergisi - 2000 Fahrettin YAHŞİ – Özel Finans Kurumlarının Mevzuat Serüveni – Bereket Dergisi – 2000
albaraka
kuveyttürk
türkiyefinans
vakifkatilim
ziraatkatilim