Basın Bültenleri > Katılım Bankaları, 2013'de aktiflerde yüzde 37 büyüme ile önemli bir başarıya imza attı. > Katılım Bankaları, 2013'de aktiflerde yüzde 37 büyüme ile önemli bir başarıya imza attı.

> >

Basın Bültenleri > Katılım Bankaları, 2013'de aktiflerde yüzde 37 büyüme ile önemli bir başarıya imza attı.

>

Arkadaşıma gönder

Beğen / Favorilere Ekle


Katılım Bankaları, 2013’de aktiflerde yüzde 37 büyüme ile önemli bir başarıya imza attı. 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği 13. Genel Kurulu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, BDDK Başkanı Mukim Öztekin, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, BDDK Kurul Üyeleri ve Başkan Yardımcıları, İslam Kalkınma Bankası (IDB) İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü(IRTI) Genel Direktörü Dr. Azmi Omar ve Birliğe üye bankaların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 27 Mayıs 2014’de Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.

Basın Bülteni
27 Mayıs 2014

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 13. Genel Kurulu, finans sektörünün en üst düzey temsilcilerinin katılımıyla bugün (27 Mayıs 2014 Salı) gerçekleşti.

TKBB ile IRTI arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Yeni dönem TKBB Başkanlığına Türkiye Finans Genel Müdürü V. Derya Gürerk seçilirken, Başkan Yardımcılığına Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz getirildi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, BDDK Başkanı Mukim Öztekin, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, BDDK Kurul Üyeleri ve Başkan Yardımcıları da genel kurula katıldılar. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Ali Güney, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz’ün hazır bulunduğu TKBB Genel Kurulunu, katılım bankaları üst düzey yöneticileri ile çok sayıda sektör temsilcisi de izledi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, genel kurulda oldukça kapsamlı bir konuşma yaptı. Katılım bankalarının kırılganlıkları azaltıcı ve sektörü büyüten, istikrara katkıda bulunan özelliklerinin altını çizen Babacan, reel ekonomiye dayalı, kar-zarar ortaklığı esasına göre çalışan katılım bankalarının özellikle sermaye piyasası ve sigortacılık alanlarında da yeni ürünlerle geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Özellikle varlık temelli bankacılık yapıyor olmalarından ötürü kayıtlı ekonomiyi desteklerini ve böylece vergi tahsilatına ve gelirin arttırılmasına katkı sağladıklarını ifade etti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Katılım Bankaları’nın yasal düzenlemeler açısından artık üvey evlat olmaktan çıkıp,  öz evlat olarak kabul edildiğinin altını çizdi.

Sektörün finansmandaki ağırlığın menkul kıymetlerden çok, kullandırılan fonlara ağırlık verilmesiyle krizlere karşı dayanıklı olduğuna dikkat çeken Babacan, “Bugün konvansiyonel bankacılık yapan birçok bankanın bile islam bankacılığıyla ilgili birimleri var.  75 ülkede 600’ün üzerinde islami finans kurumu faaliyet gösteriyor. 2013’de 1,7 trilyon dolar iş hacmine ulaştılar.  2018’ de bu rakam 3,4 trilyon dolar olarak öngörülüyor. Türkiye’de de 2018’ de Katılım Bankalarının 121 milyar dolar aktif büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

2002 yılında 148 şube ve 2038 personelden, 2013 yılında 965 şube ve 16.800 personele ulaşan katılım bankacılığının, aktif büyüklüğünün 95 milyar ile yüzde 5,3 oranına çıktığını belirten Babacan, ulusal ve uluslararası piyasalarda yeni enstrümanlarla bu sektördeki büyümenin hızlanacağını ifade etti.

BDDK Başkanı Mukim Öztekin, konuşmasında Katılım Bankacılığının rakamsal büyümenin yanı sıra, yapısal büyümesin de önemli olduğuna değindi. Öztekin’in konuşmasında;
“1 Kasım 2005 tarihli 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, katılım bankacılığı açısından bir dönüm noktasıdır. O nedenle, katılım bankacılığının gelişimi 2005 yılından sonra ivme kazanmıştır. Toplanan ve kullandırılan fonlar ile toplam aktifler gibi temel göstergelerde önemli gelişmeler göstermiştir. 2005 yılında 10 milyar TL olan aktif büyüklük toplamı, 2013 yılında 96 milyar TL'ye ulaşmıştır. (2005 yılında 9.945, 2013 yılında 96.075) Ekonomimiz açısından en belirgin referans haline gelen 2023 hedefleri çerçevesinde, katılım bankacılığı için konuşulan/arzulanan sektör payı hedefi %15’dir. (Kaynak, IRTI - Thomson Reuters “Turkey Islamic Finance Report, 2014). 2013 yılı verilerine göre katılım bankaları aktif toplamının sektör içindeki payının %5,5 olduğu gerçeğinden hareketle, bu bankalara ilişkin olarak dillendirilen 2023 hedefinin iddialı bir rakam olduğunu belirtmek isterim.  Bu hedefe ulaşılması yolunda, katılım bankalarının mevcut gelişme trendini hızlandırarak sürdürmesi beklenmektedir.

Katılım bankacılığının gelişmesi, özelde finansal sektör genelde ise ülkemiz ekonomisi açısından son derece önemlidir. Bu segmentin ülkemiz için önemini de üç temel noktada değerlendirmek mümkündür. Birincisi, katılım bankacılığı kendine özgü değerlere sahip ve reel ekonomi - finansal sistem bağlantısını iyi kuran bir modeldir. Bu açıdan, finansal krizlere karşı dayanıklılığı artırdığı değerlendirilmektedir. Reel ekonomik faaliyetlerle birebir ilişkili olması, aşırı risk, spekülatif işlemler ve belirsizlikten kaçınması sebebiyle katılım bankacılığının finansal istikrara olumlu katkıda bulunduğu, finansal piyasa aktörleri tarafından da ifade edilmektedir.  İkincisi, ülkemizde faiz konusunda hassasiyeti olan büyük bir kitle vardır. Bu kitlenin, finansal sistem içerisine daha aktif katılımının sağlanması, finansal derinliğin arttırılması ve sektörün sağlıklı gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Üçüncüsü, İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olma hedefine Türkiye’de faizsiz finansın, dolayısıyla katılım bankacılığının gelişmesinin sağlayacağı stratejik katkıdır. Başka bir deyişle, İstanbul’un faizsiz finansın merkezi olması, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesinin en büyük destekçisi olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

TKBB Başkanı Ufuk Uyan, "Katılım Bankalarının aktifleri bir önceki yıla göre % 37 artış sağlayarak 96,0 Milyar TL’ye ulaştı." 
Genel Kurul’un ilk bölümü Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan’ın konuşmasıyla açıldı. Uyan konuşmasında, küresel ekonominin 2013 yılında beklenenin altında bir performansla %2,9 oranında büyüdüğüne, küresel krizden en çok etkilenen Güney Avrupa’da büyümenin % -0,5 olarak negatif sonuçlandığına, buna karşın Türkiye ekonomisinde büyüme hızının 2012’de gerçekleşen % 2,2 den 2013 yılında % 4’e yükseldiğine, ayrıca önceki yılların tersine büyüme hızının ithalat ağırlıklı olmak yerine reel ekonomi sektörlerindeki gelişmelerle gerçekleşmiş olduğuna dikkat çekti.

Türk bankacılığının özellikle son 10 yıl içinde uygulanan sağlam yapısal reformlar ile son derece güçlü bir yapıya kavuştuğunu, günümüzde artık bankacılık sektörümüz öz varlık, aktif karlılığı, aktif kalitesi gibi önemli başlıklarda oldukça iyi durumda olduğuna işaret ederken, 2013’de faizlerde görülen % 50’nin üzerindeki artışın kısa vadeli kaynaklarla uzun vadeli finansman sağlayan sektörümüzde faiz riskinin oluşmasına neden olduğuna, böylece bankacılık sektörünün 2013 sonu ve 2014 ilk çeyrek karlarında azalma meydana geldiğini ifade ederek,

“FED’in başlattığı sıkılaştırma politikasına devam edecek olması nedeniyle Türk finans sektörünün kaynak maliyetlerinin uzun süre daha yüksek seyredeceği ve bu nedenle karlılık düzeyinin düşük kalmaya devam edeceği söylenebilir. Bu nedenle Merkez Bankamızdan bundan yaklaşık 2 ay önce açıkladığı zorunlu karşılıklara getiri ödenmesi konusundaki uygulamaya bir an önce geçmesini beklemekteyiz. Bu durum Türk Bankacılık sektörünün rekabet gücüne de olumlu katkıda bulunacaktır.” dedi.

Konuşmasında, 2013 yılının Katılım Bankaları için de oldukça verimli geçtiğini, bu dönemde Katılım bankalarının Türk bankacılık sektöründeki payının da giderek yükseldiğini belirten Uyan, Katılım Bankalarının aktiflerinin bir önceki yıla göre % 37 artış sağlayarak 96,0 Milyar TL’ye ve toplanan fonlarda da % 29’luk bir büyüme sergileyerek,  63,2 Milyar TL’lik fon hacmine ulaştığını açıkladı. Katılım bankalarının bu fon büyüklüğü ile bankacılık sektöründen % 6,5’lik bir pay aldığına dikkat çeken Uyan, konuşmasını “Reel sektöre desteklerini kriz dönemlerinde bile kesmeyen katılım -bankaları, kullandırdıkları fonlarda % 35’lik artış sağladılar ve bu alanda 67,4 Milyar TL’lik bir rakama ulaştılar. Katılım Bankaları bu kalemde bankacılık sektöründen % 6,2’lik bir pay almaktadır. Tüm bu iyi gerçekleşmeler paralelinde öz kaynaklarında da % 20’lik bir büyüme gerçekleştiren katılım bankaları 8,8 Milyar TL’lik bir öz kaynak büyüklüğüne ulaştılar. Piyasalarda yaşanan rekabet, düşen kâr marjları gibi etkilere rağmen kârlılıkta bir önceki yıla göre % 15’lik bir büyüme sergileyen katılım bankaları toplamda 1.052 Milyon TL net kâr elde ettiler. Her geçen gün şube ve çalışan sayısını artıran katılım bankaları 2013 yılında 966 şube sayısına ve 16.763 çalışan sayısına ulaşmıştır.” açıklamasıyla sürdürdü.

Uyan, özverili çalışmalarıyla tüm sektör çalışanlarına ve önümüzdeki yılların katılım bankaları için çok daha güzel gelişmelere tanık olacağına inancını vurgulayarak tüm katılımcılara teşekkürleriyle konuşmasını tamamladı.

TKBB ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (IRTI) arasında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

İmza Törenine refakat eden Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TKBB-IRTI İşbirliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu. IRTI Genel Direktörü Dr. Azmi Omar ise İşbirliğinin her iki Kurum ilişkilerine artı değer katacağını ifade ederek teşekkür etti. TKBB Başkanı Uyan da iyi dileklerle teşekkür etti.

İslam Kalkınma Bankası İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Genel Direktörü Dr. Azmi OMAR’in de hazır bulunduğu genel kurulda TKBB-IRTI arasında yapılan anlaşma ile,

-Her iki kuruluşun kendi asli faaliyetlerine yönelik süreçlerle ilgili birbirlerine danışabilmesi,
-Araştırma, eğitim, bilgi, danışmanlık alanlarında ortak proje, etkinlik ve program geliştirilmesi,
-Etkinlik, proje ve programlar için gerekli fon kaynaklarının harekete geçirilmesi ve kullanılması,
-Planlama, organizasyon ve icra edilecek faaliyetler için finansal, lojistik ve teknik destek alınması,
-Devam eden programlar veya projelerle ilgili gözetleme ve kontrol faaliyetleri,
-Araştırma, seminer, eğitim, çalıştay, toplantı, konferans, sempozyum organize edilmesi,
-Tecrübe, doküman, bilgi alışverişi,
-Taraflar arasında mutabakatla yapılacak diğer işbirliği konuları alanlarında işbirliği öngörülüyor.


TKBB Yönetim Kurulu Başkanlığına, Türkiye Finans Genel Müdürü V. Derya Gürerk seçildi.
Konuşmaların sonrasında devam edilen genel kurulun 2. bölümü ise, basına kapalı olarak sürdürüldü. 2013 yılı sektör genel değerlendirmesi ve yeni dönem programının belirlendiği toplantı sonrası, yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulunun seçimi yapıldı. İki sene arayla değişen TKBB Yönetim Kurulu Başkanlığına 2014-2016 dönemi için Türkiye Finans Genel Müdürü V.Derya Gürerk’in seçildiği açıklandı.

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır