Basın Bültenleri > BDDK ve TKBB Faizsiz Finans ve Katılım Bankacılığı Çalıştayı Düzenliyor > BDDK ve TKBB Faizsiz Finans ve Katılım Bankacılığı Çalıştayı Düzenliyor

> >

Basın Bültenleri > BDDK ve TKBB Faizsiz Finans ve Katılım Bankacılığı Çalıştayı Düzenliyor

>

Arkadaşıma gönder

Beğen / Favorilere Ekle


İstanbul,16/12/2013


BASIN DUYURUSU

BDDK ve TKBB Faizsiz Finans ve Katılım Bankacılığı Çalıştayı Düzenliyor

Türkiye ekonomisinde 2002 yılından sonra yaşanan gelişmeler finans sektörünün büyüme potansiyelini ortaya çıkarmış, finansal hizmetler sektöründe büyüme yaşanmıştır. Bu dönemde küresel ölçekte faizsiz finansal piyasalar da büyük gelişim göstermiş, özellikle kriz dönemlerinde verdikleri sınavla faizsiz finansal piyasalar “niş” bir model olarak ön plana çıkmıştır. Doğudan batıya birçok gelişen ve gelişmekte olan ülke bu modelde bir dağıtım kanalı ya da merkez olmak adına harekete geçerek bu konuda öncü olma fırsatını değerlendirmeye çalışmaktadır. 

Söz konusu gelişmelere paralel olarak 29 Eylül 2009 tarihli Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla uygulamaya konulan İstanbul Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına göre belirlenen önceliklerden biri de, İstanbul’u cazip bir finans merkezi haline getirebilecek, Türkiye piyasalarında henüz sunulmayan veya yeterli işlem hacmine ulaşmamış, gelişme potansiyeli yüksek finansal ürün ve hizmetler için gerekli altyapı oluşturulması olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 29 numaralı eylem planı, faizsiz finansman araçlarına ilişkin altyapının geliştirilmesine yöneliktir.

Jeopolitik konumu, özellikle dünyayı sarsan küresel finans krizi sonrasında artan itibarı, sağlam bankacılık sistemi, demografik özellikleri, toplum yapısı gibi avantajları bulunan Türkiye’nin sahip olduğu potansiyele rağmen faizsiz finans kurumları ile ürün ve hizmetler arzu edilen düzeye henüz ulaşamamıştır. Bu bağlamda faizsiz finans piyasası noktasında gerekli altyapının tesis edilmesi ve İstanbul’un uluslararası bir merkez haline getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu piyasanın gelişmesinin, hem söz konusu projeye ve hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesi amacıyla strateji belirlemeye yetkili olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Birliğimiz, 21-23 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Çalıştayı” düzenleyeceklerdir. 

Çalıştayın amacı, ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasi ve yasal koşulları, toplumun katılım bankacılığı ve faizsiz finansa ilişkin algıları ve bu alandaki yurt içi ve yurt dışı mevcut uygulamalar göz önünde bulundurularak; ülkemizde faizsiz finans piyasasının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişiminin temin edilmesi için temel dinamiklerin belirlenmesi ve gerekli altyapıların oluşturulmasına yönelik strateji ve eylem planlarına katkı sağlayacak somut önerilerin ortaya konulmasıdır. 

Çalıştayda katılım bankacılığı ve faizsiz finans alanına ilişkin; (a) kurumsal yönetişim, algı ve itibar yönetimi; (b) ürün çeşitliliği; (c) standartlar ve düzenlemeler; (d) danışma kurulları; (e) piyasalar; (f) sigortacılık ve bireysel emeklilik; (g) strateji, koordinasyon, inovasyon, (h) eğitim, insan kaynağı, sertifikasyon konuları ele alınacaktır. 

Ayrıca, Çalıştayın ilk gününde “Türkiye’nin Faizsiz Finansa İlişkin Vizyonu: Türkiye Modeli” konulu bir panel düzenlenecektir. Açılış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN’ın yapacağı Çalıştayda ortak akıl geliştirmeye matuf olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Kamu Gözetim Kurulu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası ile yurtiçi ve yurtdışı bankalar, çeşitli finansal kuruluşlar ve üniversitelerden katılımcılar yer alacaktır.

Çalıştay sonrasında, Çalıştayda elde edilen entelektüel kazanımlarla faizsiz finans merkezi olma hedefine dönük stratejik yol haritası teşkil edeceği beklenen bir rapor hazırlanacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Osman AKYÜZ
Türkiye Katılım Bankaları Birliği
Genel Sekreteri

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır