Katılım Endeksi

Katılım Endeksi Katılım Endeksi'ni Sermaye Piyasamız ve aynı zamanda Katılım Bankalarımız adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Katılım Bankalarımız özellikle banka olarak hizmet vermeye başladıkları 2006 yılından bu yana yatırım hizmet ve ürünlerinin önemle üzerinde durmaktadır. Tüm Katılım Bankaları acentelik yolu ile şu anda müşterilerine hisse senedi gibi sermaye piyasası ürün işlemleri için aracılık hizmeti verir durumdadır. Daha istikrarlı ekonomik yapı, düşen faiz oranları, artan rekabet şartları ile bankalar ve diğer finans kuruluşları için yatırım ürünlerinin önemi giderek artmaktadır. Katılım Bankaları olarak bizler, yatırım ürün ve hizmetleri konusunda altyapı, standardizasyon, ürün çeşitliliği gibi konularda hızla gelişim kaydetmekte ve gelişimin sürekli olması konusunda iste kıiyiz. Buna paralel olarak, Katılım Bankalarımız gerek hisse senedi, gerek yatırım fonları, gerekse diğer sermaye piyasası ürün ve hizmetlerini müşterilerine kaliteli ve rekabetçi bir şekilde sunabilmek için azami gayret içerisindedirier.

Katılım Endeksi, 2004 yılından bu yana, Katılım Bankaları'nın hisse senedi işlemlerinde edindiği bilgi birikiminin bir neticesi olarak, sektörde standardizasyona yönelik atılan ilk ve önemli adımlardan biridir. Katılım Bankaları'nın inisiyatif ve desteği ile, istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Endeks Hesaplayıcı, Bizim Menkul Değerler'in de Endeks Danışmanı olarak yer aldığı bu projede nihayete gelinmesinden son derece memnunuz. Zira bu çalışma ile amaçlanan sadece gösterge niteliğinde bir endeks oluşturulması değil, aynı zamanda gelecekte oluşturulacak finansal ürün ve hizmetler için kullanılabilir yaşayan bir endeks ve standartlar ortaya çıkarmaktır. Nitekim, günümüzde giderek artan sayıda Bireysel Emeklilik Fonlarının Katılım Bankaları müşteri profilini hedeflediğini ve bu profile uygun emeklilik yatırım fonu kuruluşu ihtiyacının ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak şimdiye dek, bu ürünlerin esas alabileceği Türkiye Sermaye Piyasası'na hitap edecek, bize özgü referans bir endeks mevcut değildi. Katılım Endeksi'nin lisanslanarak bu ve benzeri ürünlerde kullanılabilmesi de artık mümkün olacaktır. Nitekim gerek yerli, gerekse yabancı kaynaklı bu endeks üzerine kurulacak ürün taleplerini de değerlendiriyoruz.

Zaman içerisinde faizsiz yatırım ve Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetleri alımsatımında artış oldukça, standart oluşumu ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Gerçekte prensipler aynı olmasına rağmen sektör genelinde uygulanan standartlar olmadığı için zaman zaman karmaşıklıklar olabilmekte idi. Katılım Endeksi, bu alandaki boşluğu doldurmak, sektör genelinde standartlar oluşturabilmek adına yapılmış bir çalışmadır. Katılım Endeksi hazırlanırken, Katılım Bankaları'nın ve Bizim Menkul Değerler'in hisse senedi işlemlerindeki tecrübeleri yanında, aynı zamanda bu konuda uluslararası uygulamalar da dikkate alınmıştır. Nitekim birçok ülkede, benzer çalışmalar ya yasal otorite tarafından, ya özel endeks yapıcılar tarafından, ya da sektör kuruluşlarının ön ayak olması ile yürütülmektedir. Katılım Bankaları da, sektörde tecrübe ve bilgi birikimi sahibi olarak bu konuda üzerine düşeni yapmayı vazife edindikleri ve Katılım Endeksi projesinde yer aldıkları gibi, bundan sonra da Sermaye Piyasası için ellerinden gelen katkıyı gösterme azmindedirler.

Elbette bu çalışmalar sadece hisse senedi tarafında değil, tüm yatırım ürünlerini kapsayan geniş bir yelpaze üzerinedir. Bu amaçla, halen sabit getirili ürünler de dahilolmak üzere farklı konularda ürün alternatifleri üzerine çalışılmaktadır. Tüm bu çalışmalardan gayemiz, sadece Katılım Bankacılığı için değil, bu alanda tamamlayıcı olarak Türkiye sermaye piyasalarına katkıda bulunmaktır.
© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır