Bilgi Sistemleri Denetimlerinde Tespit Edilen Bulguların Kodlanması Hakkında 29/12/2008 Tarih ve BSD.2008/1 Sayılı BDDK Genelgesi


BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KKURUMU
(Bilgi Yönetimi Dairesi)

Sayı: BDDK.BYD.138/1                                                                                               29 Aralık 2008
Konu: Bilgi sistemleri denetimi raporu

GENELGE
BSD.2008/1

Bilindiği üzere “Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluslarınca Gerçeklestirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelik” uyarınca gerçeklestirilen denetimler, “Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluslarınca Gerçeklestirilecek Bilgi Sistemleri Denetimine Đliskin Rapor Formatı Hakkında Tebliğ”, “Bankaların Konsolidasyona Tabi Ortaklıklarında Gerçeklestirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi ve Rapor Formatı Hakkında Genelge” ve 17.7.2008 tarih ve 9763 sayılı ve “2008 Bilgi Sistemleri Denetimi Raporları” konulu yazıda belirtilen usul ve esaslara göre raporlanmaktadır.
Bilgi sistemleri denetimlerinde tespit edilen bulguların standart bir sekilde kodlanması ve takibinin kolaylastırılmasına yönelik olarak ekte açıklanan yöntem olusturulmustur. Solo ve konsolide bilgi sistemleri denetimi raporlarında bulguların bu yönteme göre kodlanarak sunulması gerekmektedir.

Tevfik BİLGİN
Başkan

Eki görmek için tıklayınız.


© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır