Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik - EK3

EK:3
Yüksek kaliteli likit varlık stokunun hesaplamasında aşağıdaki formüller kullanılır.
(a) 2B Kalite Likit Varlıklar için %15 Üst Sınır Aşım Tutarı =
Maksimum [Düzeltilmiş 2B Kalite Likit Varlıklar – 15/85 x (Düzeltilmiş Birinci Kalite Likit Varlıklar + Düzeltilmiş 2A Kalite Likit Varlıklar), Düzeltilmiş 2B Kalite Likit Varlıklar – 15/60 x Düzeltilmiş Birinci Kalite Likit Varlıklar, 0]

(b) İkinci Kalite Likit Varlıklar İçin %40 Üst Sınır Aşım Tutarı =
Maksimum [Düzeltilmiş 2A Kalite Likit Varlıklar + Düzeltilmiş 2B Kalite Likit Varlıklar – 2B Kalite Likit Varlıklar İçin %15 Üst Sınır Aşım Tutarı – 2/3 x Düzeltilmiş Birinci Kalite Likit Varlıklar, 0]

(c) Yüksek Kaliteli Likit Varlık Stoku =
 Birinci Kalite Likit Varlıklar + 2A Kalite Likit Varlıklar + 2B Kalite Likit Varlıklar – 2B Kalite Likit Varlıklar için %15 Üst Sınır Aşım Tutarı – İkinci Kalite Likit Varlıklar İçin %40 Üst Sınır Aşım Tutarı
© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır