Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/7/2007 Tarih ve 2232 Sayılı Kararı (RG: 11/07/2007-26579)

11 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26579


KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2232                                                                                                  Karar Tarihi: 5/7/2007     

Kurul Başkanlığının 4/7/2007 tarihli yazısı ekinde gönderilen 27/6/2007 tarih ve BDDK.UY1.91.1-8485 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
– Mevduat ya da katılım fonu kabul eden bankaların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik sözleşmesi yaparak acentelik faaliyeti yürütmelerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun birinci fıkrasının (v) bendinde sayılan “Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler” kapsamında değerlendirilmesine,
– Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik sözleşmesi yaparak acentelik faaliyeti yürütmesine izin verilmesine ve bu konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesine
karar verilmiştir.

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır