Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/7/2007 Tarih ve 2248 Sayılı Kararı (RG: 31/07/2007-26599)

31 Temmuz 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26599


KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2248                                                                                                  Karar Tarihi: 26/7/2007     

Kurul Başkanlığının 20/7/2007 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16/7/2007 tarih ve BDDK.UY2-08/01-9232 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
– Kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik sözleşmesi yaparak acentelik faaliyeti yürütmelerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde sayılan “Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler” kapsamında değerlendirilmesine,
– Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin (Banka) sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik sözleşmesi yaparak acentelik faaliyeti yürütmesine izin verilmesine, bu konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna ve Bankaya bilgi verilmesine,
karar verilmiştir.

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır