Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/08/2006 Tarih ve 1947 Sayılı Kararı (RG: 10/08/2006-26255)

10 Ağustos 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26255


KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 1947                                                                                                  Karar Tarihi: 3/8/2006     

Kurul Başkanlığının 1/8/2006 tarihli yazısı ekinde gönderilen 31/7/2006 tarih ve BDDK. UYI.35.1-8441 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Bankalarda uygulama birliğinin sağlanmasını teminen; destek/danışmanlık hizmetinin bankalar tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyet konuları arasında sayılmasına 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin (v) bendi uyarınca,
karar verilmiştir.

© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır