Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Mustafa ÇETİN
Genel Müdür Yardımcısı
KUVEYT TÜRK
Ahmet KARACA  Genel Müdür Yardımcısı
TÜRKİYE FİNANS
Mete KANAT
Genel Müdür Yardımcısı
VAKIF KATILIM 
Ahmet OCAK Genel Müdür Yardımcısı
ZİRAAT KATILIM
Osman KARAKÜTÜK Genel Müdür Yardımcısı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Hakan KURBETÇİ Mevzuat ve Uyum Başkanı
KUVEYT TÜRK
Hayrettin ÇAPOĞLU Mevzuat ve Uyum Başkanı
TÜRKİYE FİNANS
Engin ŞİMŞEK Suç Gelirleri ile Mücadele Servisi Yöneticisi
VAKIF KATILIM 
Salih Tanju YAVUZ Mevzuat ve Uyum Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Celil Ertürk YILMAZ Uyum Görevlisi
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Süleyman ÇELİK Genel Müdür Yard.
KUVEYT TÜRK İrfan YILMAZ Genel Müdür Yard.
TÜRKİYE FİNANS
VAKIF KATILIM Ali GÜNEY Genel Müdür Yard.
 ZİRAAT KATILIM Osman KARAKÜTÜK Genel Müdür Yard.
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
KUVEYT TÜRK (Asil)
Av. Nurettin KOLAÇ (Başkan)
Seda YILMAZ
Genel Müdür Yardımcısı
Bireysel Pazarlama Birimi Müdürü
TÜRKİYE FİNANS (Asil)
Av. Yelda Yazıcı YAŞAR
Av. Ayşe KULAK
Mehmet Salih KABATAŞ
Hukuk Danışmanlık Müdürlüğü Müşavir Yard.
Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürü
Müşteri Analitiği ve CRM Müdürü
VAKIF KATILIM (Asil)
Nadide BAŞARAN
Av. Uğur TOPSAKAL
Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Müdürlüğü - Yönetmen
Müşavir Yardımcısı
ALBARAKA TÜRK (Yedek)
Av. Arif Nihat ÇOBANOĞLU
Yusuf OKUR
Hukuk Müşavirliği
Bireysel Satış Müdürü
ZİRAAT KATILIM (Yedek)
Sinan KADIOĞLU
Av. Burhanettin NALBANT
Kanal Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Bölüm Başkanı
Hukuk ve Takip İşleri Yöneticisi
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Av. Nihat BOZ
Genel Müdür Yardımcısı
KUVEYT TÜRK
Av. Nurettin KOLAÇ (Başkan) Genel Müdür Yardımcısı
TÜRKİYE FİNANS
Av. Özlem YÜCEL
Hukuk Danışmanlık Müdürü
VAKIF KATILIM 
Av. Alpaslan ÖZEN Hukuk Müşaviri
ZİRAAT KATILIM Av.Burhanettin NALBANT Hukuk Müşaviri
KUVEYT TÜRK
Av. Muhammet Yavuz DEMİRCİ
(Toplantı Sekreteri)
Raportör Avukat
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Umut ÇAKMAK
Risk Yönetim Başkanı
KUVEYT TÜRK
Vefa Okan ARIK Risk Yönetimi Başkanı
TÜRKİYE FİNANS
Emre ÜNAL
Risk Yönetimi Başkanı
VAKIF KATILIM 
Ömer Salih YÜCELSİN Risk Yönetimi Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Seher Elif EKİCİ Risk Yönetimi Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Ahmet BULUT
Krediler Operasyon Müdürü
KUVEYT TÜRK
Halil ULUTAŞ Kredi Operasyon Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Murat HAŞİMOĞLU Kredi Operasyon Müdürü Vekili
VAKIF KATILIM 
Ercan ATEŞ Kredi Operasyon Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Bülent KARACALAR Krediler ve Dış Ticaret Operasyon Bölüm Başkanlığı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Mustafa CENGİZ
Dış Ticaret Operasyon
KUVEYT TÜRK
Eşref Said ÜNLÜ Dış İşlemler Operasyon Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Mustafa ABAY
Dış İşlemler Operasyon Müdürlüğü - Birim Müdürü
VAKIF KATILIM 
Kadir DOĞUERİ Dış İşlemler Operasyon Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Bülent KARACALAR Krediler ve Dış Ticaret Operasyon Bölüm Başkanlığı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Nezih DOLMACI
Hazine Müdürü
KUVEYT TÜRK
Hamit KÜTÜK Hazine Pazarlama Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Zeynep Esra DERİCİ
Aktif Pasif Yönetimi Müdürü
VAKIF KATILIM 
Tarık BÖREKÇİ Hazine Müdür Vekili
ZİRAAT KATILIM
Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ Hazine Yönetimi Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Burak YEDEK Kurumsal İletişim Müdür Vekili
KUVEYT TÜRK
Emre MEMİŞ Kurumsal İletişim Müdür V.
TÜRKİYE FİNANS
Didem İZGİ
Kurumsal İletişim Müdürü
VAKIF KATILIM 
Selçuk AYDEMİR Kurumsal İletişim Müdür Vekili
ZİRAAT KATILIM
Ömer BERKLİ Kurumsal İletişim Yöneticisi
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Hasan ALTUNDAĞ
Genel Müdür Yardımcısı
KUVEYT TÜRK
Mustafa DERECİ Ürün Geliştirme Grup Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Didem İZGİ Kurumsal İletişim Müdür Vekili
VAKIF KATILIM 
İrfan GÜLTAŞ Eğitim Birim Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Mustafa Kürşad ÇETİN Girişimci Pazarlama Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Ercan ALBAY Eğitim ve Kariyer Yönetimi Müdürü
KUVEYT TÜRK
Turgut SARIGÜL Eğitim ve Geliştirme Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Merve BULGULU UÇUN Eğitim Birim Müdürü
VAKIF KATILIM 
İrfan GÜLTAŞ Eğitim Birim Müdürü
ZİRAAT KATILIM
Köksal SARICA Organizasyon ve Eğitim Müdürü
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Süleyman ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı
KUVEYT TÜRK
Aslan DEMİR Genel Müdür Yardımcısı
TÜRKİYE FİNANS
Züleyha BÜYÜKYILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı
VAKIF KATILIM 
Betül VURAL YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı
ZİRAAT KATILIM
Osman KARAKÜTÜK Genel Müdür Yardımcısı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Hasan GÜMÜŞTEKİN Başuzman/Katılım Bankacılığı İlkeleri Murakabe Başkanlığı
KUVEYT TÜRK
Dr. İsmail HALİTOĞLU Müdür/Danışma Kurulu
TÜRKİYE FİNANS
Erdem HURŞİT Katılım Bankacılığı Uyum ve Geliştirme Yöneticisi
VAKIF KATILIM 
Hakkı Kemal YILMAZ Katılım Bankacılığı Uyum, Uygulama ve Geliştirme Servisi Yöneticisi
ZİRAAT KATILIM
Safa BOLAT Danışma Kurulu Koordinasyon Yetkilisi/Ürün ve Hedef Yönetimi Servis Yöneticiliği
© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır