Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Fatih BOZ
Genel Müdür Yardımcısı
KUVEYT TÜRK
Ahmet KARACA  Genel Müdür Yardımcısı
TÜRKİYE FİNANS
Mete KANAT
Genel Müdür Yardımcısı
VAKIF KATILIM 
Ahmet OCAK Genel Müdür Yardımcısı
ZİRAAT KATILIM Osman KARAKÜTÜK Genel Müdür Yardımcısı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Süleyman ÇELİK Genel Müdür Yard.
KUVEYT TÜRK Ahmet KARACA Genel Müdür Yard.
TÜRKİYE FİNANS Abdüllatif ÖZKAYNAK (Başkan) Genel Müdür Yard.
VAKIF KATILIM Ali GÜNEY Genel Müdür Yard.
 ZİRAAT KATILIM Osman KARAKÜTÜK Genel Müdür Yard.
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Av. Nihat BOZ
Hukuk Baş Müşaviri 
KUVEYT TÜRK
Av. Nurettin KOLAÇ   (Başkan) Genel Müdür Yardımcısı
TÜRKİYE FİNANS Av. Özlem Yücel Hukuk Danışmalık Müdürü
 VAKIF KATILIM Av. Alpaslan ÖZEN Hukuk Müşaviri
 ZİRAAT KATILIM Av.Burhanettin NALBANT  Hukuk ve Takip İşleri Yöneticisi
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK  Av.Hasan AVŞAR Hukuk Müşaviri
KUVEYT TÜRK  Av.Ümit AKKAYA  Mutlu Avukatlık Ortaklığı - Dava Ve Danışmadan Sorumlu Ortak Avukat
TÜRKİYE FİNANS Av. Özlem YÜCEL 
Hukuk Danışmanlık Müdürü
 VAKIF KATILIM  Av.Alpaslan ÖZEN
Hukuk Müşaviri
 ZİRAAT KATILIM  Av.Burhanettin NALBANT Hukuk Müşaviri
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Umut ÇAKMAK Risk Yönetim Başkanı
KUVEYT TÜRK Vefa Okan ARIK (Başkan)
Risk Yönetimi Başkanı
TÜRKİYE FİNANS Emre ÜNAL Risk Yönetimi Direktörü
VAKIF KATILIM Ömer Salih YÜCELSİN
Risk Yönetimi Müdürü
 ZİRAAT KATILIM Seher Elif EKİCİ Risk Yönetimi Bölüm Başkanı 
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Ekrem ŞAHİN    (Başkan) Kurumsal İletişim Müdürü
KUVEYT TÜRK Fırat KEÇİLİ
   Kurumsal İletişim Müdürü V.
TÜRKİYE FİNANS Fatih Tuğrul TOPAÇ
Kurumsal İletişim Müdürü Vekili
VAKIF KATILIM Ahmet İKİZOĞLU
Kurumsal İletişim Müdürü
 ZİRAAT KATILIM Ömer BERKLİ
Kurumsal İletişim Müdürü
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Mustafa ÇETİN Dış İşlemler ve Operasyon Müdürü
KUVEYT TÜRK  Bülent BAŞ   
Dış İşlemler ve Operasyon Müdürü
TÜRKİYE FİNANS Nesibe Nur POYRAZ 
Dış İşlemler ve Operasyon Müdürü
VAKIF KATILIM  Kadir DOĞUERİ 
Kredi ve Dış Ticaret Operasyon Müdürlüğü Yönetici 
ZİRAAT KATILIM  Ayla ŞİMŞEK Dış Ticaret- Yönetmen

Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
KUVEYT TÜRK (Asil)
Av. Nurettin KOLAÇ (Asil)
Seda YILMAZ (Yedek)
Genel Müdür Yardımcısı
Bireysel Pazarlama Birimi Müdürü
TÜRKİYE FİNANS (Asil)
Av. Nihal MASHAKİ
Mehmet Salih KABATAŞ
Hukuk Baş Müşavirliği Direktörü
Müşteri Analitiği ve CRM Müdürü
ALBARAKA TÜRK
Av. Arif Nihat ÇOBANOĞLU (Asil)
Yusuf OKUR (Yedek)
Hukuk Müşavirliği
Bireysel Satış Müdürü
VAKIF KATILIM (Asil)
Nadide BAŞARAN (Asil)
Av. Uğur TOPSAKAL (Yedek)
Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Müdürlüğü - Yönetmen
Müşavir Yardımcısı
ZİRAAT KATILIM (Yedek)
Sinan KADIOĞLU (Asil)
Av. Burhanettin NALBANT (Yedek)
Kanal Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Bölüm Başkanı
Hukuk ve Takip İşleri Yöneticisi
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK
Yunus AHLATÇI
Finansal Raporlama Müdürü
KUVEYT TÜRK
Ali AKAY 
Bütçe ve Raporlama Grup Müdürü
TÜRKİYE FİNANS
Eyüp ASKER
Resmi Raporlama ve Finansal Kontrol Müdürü
VAKIF KATILIM 
Bekir TORUN
Mali İşler Müdürü 
ZİRAAT KATILIM 
Gürkan ÇAKIR
Finansal Koordinasyon Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Fehmi GÖL Mali İşler Müdürü 
KUVEYT TÜRK Tufan KARAMUK (Başkan)
Muhasebe Müdürü 
TÜRKİYE FİNANS Davut YÜCEL Muhasebe ve Vergi  Müdürü 
 VAKIF KATILIM  Bekir TORUN
Mali İşler Müdürü 
 ZİRAAT KATILIM  Gürkan ÇAKIR
Finansal Koordinasyon Bölüm Başkanlığı 
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Sadettin ÇALDAĞ Yeminli Mali Müşavir
KUVEYT TÜRK Asım ÖZGÖZÜKARA Yeminli Mali Müşavir
TÜRKİYE FİNANS İhsan AKAR Yeminli Mali Müşavir
 VAKIF KATILIM  Süleyman SAYGI Yeminli Mali Müşavir
 ZİRAAT KATILIM   Sadettin ÇALDAĞ Yeminli Mali Müşavir
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Ahmet ERKOÇ Bankacılık Hizmetleri Operasyon Müdürü
KUVEYT TÜRK Aytekin AKKAYA Bankacılık Operasyonları Müdürü
TÜRKİYE FİNANS Hasan DURSUN Genel Bankacılık Operasyon Müdürü
 VAKIF KATILIM Ahmet Yıldırım Bankacılık Ödeme Sistemleri ve ADK Müdürü
 ZİRAAT KATILIM Arif BAŞTUĞ  Operasyon Merkezi Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Hakan KURBETÇİ  (Başkan)  Mevzuat ve Uyum Başkanı
KUVEYT TÜRK Hayrettin ÇAPOĞLU
Mevzuat ve Uyum Başkanı
TÜRKİYE FİNANS Tahir Cem BERİK
Uyum Direktörü
VAKIF KATILIM  Salih Tanju YAVUZ
Mevzuat ve Uyum Müdürü
 ZİRAAT KATILIM  Celil Ertürk YILMAZ Uyum Görevlisi
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Ahmet UYSAL Teftiş Kurulu Başkanı
KUVEYT TÜRK Bahattin AKÇA Teftiş Kurulu Başkanı
TÜRKİYE FİNANS Emre ERTÜRK  Teftiş Kurulu Direktörü
VAKIF KATILIM Adem AYGAR Teftiş Kurulu Başkanı
 ZİRAAT KATILIM Bünyamin AKDAŞ Teftiş Kurulu Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Ahmet Faruk DEĞİRMENCİ İç Kontrol Başkanı
KUVEYT TÜRK Fadıl  ULUIŞIK İç Kontrol Başkanı
TÜRKİYE FİNANS Ogün ATAOĞLU 
İç Kontrol Direktörü
VAKIF KATILIM Ersin ÇATALBAŞ
İç Kontrol Müdürü
 ZİRAAT KATILIM Osman ÇETİNER İç Kontrol ve Uyum Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Ahmet BULUT Krediler Operasyon Müdürü 
KUVEYT TÜRK Halil ULUTAŞ  Kredi Operasyon Müdürü 
TÜRKİYE FİNANS Murat HAŞİMOĞLU  Kredi Operasyon Müdürü Vekili
VAKIF KATILIM  Mustafa BALCI Kredi ve Dış Ticaret Operasyon Müdürüı 
ZİRAAT KATILIM  Bedrettin KOÇAK Krediler ve Dış Operasyon Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Barış KÖSTEN Kurumsal Satış Müdürü
KUVEYT TÜRK Yüksel KELEŞ Kurumsal Pazarlama Müdürü
TÜRKİYE FİNANS Murat AKŞAM Genel Müdür Yardımcısı
VAKIF KATILIM  Ali BAKDUR Ticari Bankacılık Birim Müdürü
ZİRAAT KATILIM  Mustafa Kürşat ÇETİN Girişimci Pazarlama Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Ercan ALBAY Eğitim ve Kariyer Yönetimi Birim Müdürü 
KUVEYT TÜRK İsa TURAN  Eğitim ve Geliştirme Müdürü 
TÜRKİYE FİNANS Merve Ucun BULGUCU Eğitim Müdürü  Vekili
VAKIF KATILIM İrfan GÜLTAŞ Eğitim Birim Müdürü
 ZİRAAT KATILIM Köksal SARICA Organizasyon ve Eğitim Müdürü
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Nezih DOLMACI Hazine ve Yatırım Bankacılığı Müdürü 
KUVEYT TÜRK Hamit KÜTÜK  Hazine Pazarlama Müdürü 
TÜRKİYE FİNANS Zeynep Esra DERİCİ  Aktif Pasif Yönetimi Müdürü
VAKIF KATILIM  Tarık BÖREKÇİ Hazine Müdür Vekili
ZİRAAT KATILIM  Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ Hazine Yönetimi Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Süleyman ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı
KUVEYT TÜRK Mustafa DERECİ (Başkan) Ürün Geliştirme Grup Müdürü 
TÜRKİYE FİNANS Didem İZGİ Kurumsal İletişim Müdürü
VAKIF KATILIM İrfan GÜLTAŞ Eğitim Birim Müdürü
 ZİRAAT KATILIM Mustafa Kürşat ÇETİN Girişimci Pazarlama Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Teoman TAĞTEKİN
Ana Bankacılık Uygulama Geliştirme Müdürlüğü
KUVEYT TÜRK Selim BAYHAN 
Uygulama Geliştirme 3 Müdürü
TÜRKİYE FİNANS Mustafa BEZEKLİOĞLU 
Bilgi Sistemleri Direktörü
 VAKIF KATILIM  Sinan ÇEKEREKLİ
Bilgi Teknolojileri Müdürü
 ZİRAAT KATILIM Hasan Hilmi HAKYEMEZ
Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Nezih DOLMACI Hazine ve Yatırım Bankacılığı Müdürü
KUVEYT TÜRK Hamit KÜTÜK Hazine Pazarlama Müdürü
TÜRKİYE FİNANS Zeynep Esra DERİCİ Aktif Paisf Yönetimi Müdürlüğü - Müdür
 VAKIF KATILIM  Tarık BÖREKÇİ Hazine Müdür Vekili
ZİRAAT KATILIM Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ Hazine Yönetimi Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Ömer Lütfi TAMA Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürü 
KUVEYT TÜRK Bilal YILDIRIM Ödeme Sistemleri Müdürü 
TÜRKİYE FİNANS Sedat KORG Tüketici Finansmanı ve Pazarlama Müdürü
VAKIF KATILIM Ahmet Yıldırım
Bankacılık Ödeme Sistemleri ve ADK Müdürü
 ZİRAAT KATILIM Sinan KADIOĞLU
Dijital Bankacılık Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Yasemin AYDIN Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürü
KUVEYT TÜRK Mustafa ŞİPKA ADK Pazarlama Müdürü
TÜRKİYE FİNANS Yılmaz ÜSTÜN ADK Müdürü
 VAKIF KATILIM  Ahmet Yıldırım Bankacılık Ödeme Sistemleri ve ADK Müdürü
 ZİRAAT KATILIM Sinan KADIOĞLU Dijital Bankacılık Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA TÜRK Yunus AHLATÇI
Finansal Raporlama Müdürü  
KUVEYT TÜRK İsmail Hakkı YEŞİLYURT
    Dış Raporlama Müdürü       
TÜRKİYE FİNANS Eyüp ASKER
Resmi Raporlama ve Finansal Kontrol Müdürü
VAKIF KATILIM   Bekir TORUN Mali İşler Müdürü 
ZİRAAT KATILIM  Tuncay KAMIŞ
Finansal  Raporlama Yöneticisi
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA TÜRK
Zeki AKMAN
Ticari Satış Müdürü
KUVEYT TÜRK
Halil ULUTAŞ 
Kredi Operasyon Müdürü 
TÜRKİYE FİNANS
Murat HAŞİMOĞLU
Ticari Kredi Kontrol Müdürü
VAKIF KATILIM 
Mustafa BALCI
Kredi ve Dış Ticaret Operasyon Müdürü
ZİRAAT KATILIM 
Kemal YENER
Leasing Operasyon / Yönetmen
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Erdal SEZER Ürün Yönetimi Müdürü
KUVEYT TÜRK Gülcan ÇELEPİ Kıdemli Sigorta İşlemleri Operasyon Yönetmeni / Müdür V.
TÜRKİYE FİNANS Serdar POLAT Sigorta Pazarlama ve Satış Yöneticisi
 VAKIF KATILIM Cihat FURAT Bankacılık Ödeme Sistemleri ve ADK-Sigorta/Yönetici
 ZİRAAT KATILIM Giray Alper AGAT Bireysel Pazarlama Bölüm Başkanı
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Yasemin AYDIN  Altenrnatif Dağıtım Kanalları Müdürü
KUVEYT TÜRK Abdullah ÖZTÜRK İşlem Bankacılığı Müdürü 
TÜRKİYE FİNANS Sedat KORG Tüketici Finansmanı ve Pazarlama Müdürü
VAKIF KATILIM  Ahmet YILDIRIM Bankacılık Ödeme Sistemleri ve ADK Müdürü 
ZİRAAT KATILIM Giray Alper AGAT Bireysel Pazarlama Bölüm Başkanı 
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA TÜRK Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN Danışma Kurulu Üyesi (Başkan)
KUVEYT TÜRK
Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ
Danışma Kurulu Üyesi 
TÜRKİYE FİNANS
Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE
Danışma Kurulu Üyesi 
VAKIF KATILIM 
Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
Danışma Kurulu Üyesi 
 ZİRAAT KATILIM 
Mehmet ODABAŞI Danışma Kurulu Üyesi 
Katılım Bankası Komite Üyeleri Unvan
ALBARAKA  TÜRK Yasemin AYDIN 
Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürü
KUVEYT TÜRK İlhami DOĞAN
Stratejik Proje Yöneticisi
TÜRKİYE FİNANS Muhammet Kürşat ÖZTÜRK
Dış Mevzuat Koordinasyon Yöneticisi
 VAKIF KATILIM  Hasan AĞCA
Bilgi Teknolojileri ve ADK Müdürlüğü- Yönetmen
 ZİRAAT KATILIM Hergün KURU
ATM / Yönetmen
© Copyright 2016, Tüm hakları saklıdır