Bülten No.9 Aralık 2015
Doktora Tezleri: Risk Analysis for Profit and Loss Sharing Insruments – Zeyneb Hafsa ASTRÖM - 2012
Doktora Tezleri: An Analysis of ‘Muraba?a to Purchase Orderer’ with Particular Reference to Turkey and its Adaptation to AAOIFI Standards – Süleyman Taner - 2011
Yüksek Lisans Tezleri: Katılım Bankaları Sigorta Uygulamalarında Tekafülün Yeri ve Geleceği - Marmara Üniversitesi - Serdar Polat - 2015
Yüksek Lisans Tezleri: Türk Katılım Bankacılığında Fon Kullandırma Yöntemleri-Hakan ARABACI - Bilecik Sevh Edebali Üniversitesi - 2015
Makale: İslami Bankacılık Faaliyetlerine Yönelik Müşteri Algısı Üzerine Bir Araştırma - Cengiz TORAMAN - H. Ali ATA - Mehmet Fatih BUĞAN - Gaziantep University Journal of Social Sciences - 2015
Makale: Financial Differences and Similarities of Islamic Banks: A Study on QISMUT Countries - İsmail YILDIRIM - Journal of Business, Economics & Finance - 2015
Araştırma ve Raporlar: Islamic Finance Bulletin - Issue 6 - Global Islamic Finance Development Center - Fall 2015

Veri Seti (Dönemsel) – Eylül 2015

Katılım Bankalarının Bankacılık Sektöründeki Finansal Yeri – Ekim 2015

Türkiye Katılım Bankalar Birliği Üyesi Bankaların İlan ve Reklam Yaparken Uymakla Yükümlü Oldukları İlkeler ve Koşullar(29/07/2015 tarih ve 205 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)
Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu (RG: 15/12/2015 - 295563)
Birliğimiz 2015-2016 Dönemi Eğitim Programı

2014-2015 Dönemi Eğitim Değerlendirme Raporu  

Bankacılık Ürün ve Hizmetlerinin Banka Bazında Sorgulanması 

Hakem Heyeti Hakkında Bilgi Edinme ve Başvuru Koşulları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Yönetim -
Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu oluşturuldu
Finansman -
İslam Kalkınma Bankasından Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım
Yönetim -
Koordineli katılım
Sektör Genel -
Şimşek: Faizsiz bankacılık genelgesi Başbakanlık'ta
Küresel Finans -
Boe, İslami Finans Kurumu Ifsb'ye Katıldı
Sektör Genel -
Erdoğan: İslami finans gibi alternatifler devreye alınmalı