Bülten No.8 Ağustos 2015
Yüksek Lisans Tezleri: Participation Banking in Turkey: Comparative Analysis, Z/Yen reference & perspectives - Hajar BOULAM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 2015
Yüksek Lisans Tezleri: Katılım Bankaları ile Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin Vza ve Malmquist Tfv Endeksi ile Karşılaştırılması - Mehmet Fatih Buğan - Gaziantep Üniversitesi - Ocak 2015
Yüksek Lisans Tezleri: Katılım Bankalarının Türkiye'deki Farkındalık Düzeyinin Tespiti: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma - Fatma Tuba ÇOBANKAYA - Süleyman Demirel Üniversitesi - 2014
Yüksek Lisans Tezleri: Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Uygulamaları ve 2008 Küresel Finans Krizi Sürecinde Faizsiz Bankaların Performansı Üzerine Bir Analiz - Fatih BİLGE - Düzce Üniversitesi - 2015
Yüksek Lisans Tezleri: Türkiye'de Katılım Bankalarının Finansal Kiralamadaki Yeri Diğer Finansal Kiralama Şirketleriyle Karşılaştırılması ve Sektörde Sukuk Uygulaması Beklentileri - Nurullah MÜCAHİTOĞLU - Marmara Üniversitesi - 2015
Araştırma ve Raporlar: Islamic Finance Bulletin - Issue 4 - Global Islamic Finance Development Center - June 2015

Veri Seti (Dönemsel) – Mart 2015

Katılım Bankalarının Bankacılık Sektöründeki Finansal Yeri – Mayıs 2015

Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/4) (RG: 23/07/2015 – 29423)
  5411 Sayılı Bankacılık Kanunu
Birliğimiz 2014-2015 Dönemi Eğitim Programı
 

Bankacılık Ürün ve Hizmetlerinin Banka Bazında Sorgulanması

Hakem Heyeti Hakkında Bilgi Edinme ve Başvuru Koşulları

 
Finansman -
Yatırımcı faizsiz finansmanı sevdi
Ürün -
Türkiye İslami sigortacılıkta en hızlı büyüyen ülke olacak
Finansman -
İslami finans, altyapı ve KOBİ finansmanında çok önemli
Yönetim -
Katarlı Barwa Türkiye'de banka kuracak
Küresel Finans -
İslami finansın merkezi İstanbul olacak
Yönetim -
İKB'nin İslam ekonomisi ödülü Sudanlıya