Bülten No.7 Mayıs 2015
TKBB Yayınları: "Katılım Bankaları 2014" Yıllık Sektör Raporu
Doktora Tezleri: An analysis of ‘murabaḥa to purchase orderer’ with particular reference to Turkey and its adaptation to AAOIFI standards - Süleyman Taner - The University of Manchester - 2011
Yüksek Lisans Tezleri: Türk Katılım Bankacılığında Fon Kullandırma Yöntemleri -Hakan ARABACI - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - 2015
Yüksek Lisans Tezleri: Katılım Bankaları ile Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin Vza ve Malmquist Tfv Endeksi ile Karşılaştırılması - Mehmet Fatih Buğan - Gaziantep Üniversitesi - Ocak 2015
Yüksek Lisans Tezleri: Katılım Bankalarının Türkiye'deki Farkındalık Düzeyinin Tespiti: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma - Fatma Tuba ÇOBANKAYA - Süleyman Demirel Üniversitesi - 2014
Yüksek Lisans Tezleri: Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Uygulamaları ve 2008 Küresel Finans Krizi Sürecinde Faizsiz Bankaların Performansı Üzerine Bir Analiz - Fatih BİLGE - Düzce Üniversitesi - 2015
Yüksek Lisans Tezleri: Türkiye'de Katılım Bankalarının Finansal Kiralamadaki Yeri Diğer Finansal Kiralama Şirketleriyle Karşılaştırılması ve Sektörde Sukuk Uygulaması Beklentileri - Nurullah MÜCAHİTOĞLU - Marmara Üniversitesi - 2015
Araştırma ve Raporlar: Islamic Finance Bulletin – Issue 3 – Global Islamic Finance Development Center – May 2015

Veri Seti (Dönemsel) – Aralık 2014

Katılım Bankalarının Bankacılık Sektöründeki Finansal Yeri – Mart 2015

Katılım Bankalarının Banka Bazında Finansal Büyüklüğü – Aralık 2014

Mesleki Düzenleme: Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin İzahname (04/02/2015)
Yönetmelik: Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (RG: 03/10/2014 – 29138)
Birliğimiz 2014-2015 Dönemi Eğitim Programı
 

Bankacılık Ürün ve Hizmetlerinin Banka Bazında Sorgulanması

Hakem Heyeti Hakkında Bilgi Edinme ve Başvuru Koşulları

 
Kriz -
Katılım bankaları kriz döneminde riski dağıtıyor
Sektör Genel -
'Ziraat Katılım' Mayıs Sonu Açılacak
Finansman -
Babacan: Katılım bankaları için yeni bir çalışmamız var
Küresel Finans -
Arap sermayesi Türkiye'ye yönelecek.
Küresel Finans -
Batı İslami bankacılıkla tanışıyor
Ürün -
Enerji sektöründe ilk sukuk uygulaması