Bülten No.6 Aralık 2014
Konuşmalar: V. Derya GÜRERK - TKBB Başkanı - IFN TURKEY FORUM 2014 - Kasım 2014
Araştırma ve Yayınlar: Islamic Finance Development Report 2014/Harmony on the Horizon - Thomson Reuters – 2014
Yüksek Lisans Tezleri: Katılım Bankacılığının Tarihi ve Geleceği - Ömer EMEÇ – Şehir Üniversitesi – 2014
Yüksek Lisans Tezleri: Alternatif Bir Yatırım ve Finansman Aracı Olarak Sukuk : Yapısı, İşleyişi ve Türkiye Piyasası için Öneriler - Hakan ASLAN - Marmara Üniversitesi – 2012
Makaleler: Islamic Finance and Turkish Capital Markets – Mustafa GÖNCÜOĞLU / Mahmut KARAAHMETOĞLU – 2014

Veri Seti (Dönemsel) – Eylül 2014

Katılım Bankalarının Bankacılık Sektöründeki Finansal Yeri – Ekim 2014

Mesleki Düzenleme: Çalışma Komiteleri Toplantı Esas ve Usülleri
Yönetmelik: Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (RG: 03/10/2014 – 29138)
Birliğimiz 2014-2015 Dönemi Eğitim Programı
 

Bankacılık Ürün ve Hizmetlerinin Banka Bazında Sorgulanması

Hakem Heyeti Hakkında Bilgi Edinme ve Başvuru Koşulları

 
Sektör Genel -
İslami Finans Sektöründe Büyüme Fırsatları Raporu
Sukuk -
İstanbul İslami finansın merkezi olmalı
Sukuk -
BIST/Turhan: Kira sertifikası pazarının hızla büyümesini bekliyoruz
Sukuk -
İbrahim Turhan: 2015'te büyük halka arzlar olacak.
Küresel Finans -
İstanbul, İslami finansın merkezi olmalı
Yönetim -
Devletin Katılımı Güç verecek